Leo Trotskij

Ett brev till Max Shachtman

20 december 1939


Originalets titel: A Letter to Max Shachtman
Översättning: Se startsida för "Till marxismens försvar"
HTML: Martin Fahlgren

Ingår i samlingen "Till marxismens försvar".Käre kamrat Shachtman,

Jag skickar dig en kopia av min senaste artikel.[27] Du kommer att märka av min polemik att jag betraktar skiljaktigheterna som varande av avgörande karaktär. Jag tror att du befinner dig på fel sida om barrikaderna, min käre vän. Genom din position uppmuntrar du alla småborgerliga och antimarxistiska element att bekämpa vår lära, vårt program och vår tradition. Jag har inga förhoppningar om att övertyga dig med dessa rader, men jag uttalar förutsägelsen, att om du nu vägrar att finna en väg till samarbete med den marxistiska flygeln mot de småborgerliga revisionisterna, kommer du oundvikligen att i åratal få begråta ditt livs största misstag.

Om jag hade möjlighet skulle jag omedelbart ta ett plan till New York City för att oavbrutet diskutera med dig i 48 eller 72 timmar. Jag beklagar djupt att du inte känner behov av att i detta läge komma hit och diskutera frågan med mig. Eller gör du? Det skulle glädja mig ...

L. TROTSKIJ

Coyoacán, D.F.Noter:

[27] Artikelhänvisningen gäller En småborgerlig opposition i Socialist Workers Party.