Leo Trotskij

Ett brev till Albert Goldman

5 juni 1940


Originalets titel: A Letter to Albert Goldman
Översättning: Se startsida för "Till marxismens försvar"
HTML: Martin Fahlgren

Ingår i samlingen "Till marxismens försvar".5 juni 1940
Käre vän,

– – –

Burnham erkänner inte dialektiken men dialektiken låter honom inte slippa ur sitt garn. Han sitter som en fluga i ett spindelnät. Den skada han tillfogat Shachtman kommer aldrig att läkas. Vilken lektion om principiella och principlösa block! Och stackars Abern. För fyra år sedan fann han en beskyddare av sin familjekrets i den Helige Fader Mustes person och dennes korgosse Spector; nu upprepade han samma experiment med den sekulariserade katoliken Burnham och hans ombud, Shachtman I gamla goda tider väntade vi, ofta i år och decennier, på att en prognos skulle besannas. Nu är händelsernas tempo så feberaktigt snabbt att verifieringen kommer helt oväntat nästa dag. Stackars Shachtman!

Med bästa välgångsönskningar
LEO TROTSKIJ
Coyoacán, D .F.