Leo Trotskij

Ett brev till James P. Cannon

28 maj 1940


Originalets titel: A Letter to James P. Cannon
Översättning: Se startsida för "Till marxismens försvar"
HTML: Martin Fahlgren

Ingår i samlingen "Till marxismens försvar".28 maj, 1940
Kära kamrater,

– – –

Burnhams avskedsansökan[75] är en utmärkt bekräftelse av vår analys och prognos angående den f.d. minoriteten. Vi anser inte detta vara det sista avskiljandet.

W. RORK (Leo Trotskij)Noter

[75] Endast en månad sedan den tidigare oppositionen i Socialist Workers Party hade grundat Workers Party förklarade Burnham öppet att han brutit med marxismen och lämnade den nya organisation som han varit med om att skapa. Burnhams utträdesbrev (publicerat som appendix till denna bok) gavs aldrig ut av hans före detta kamrater. Det spreds för första gången av Socialist Workers Party, och publicerades i Fourth Internationals augustinummer 1940. Brevet ingår som bilaga i denna artikelsamling, se James Burnhams avskedsbrev till the Workers Party