Leo Trotskij

Ett brev till James P. Cannon

9 januari, 1940


Originalets titel: A Letter to James P. Cannon
Översättning: Se startsida för "Till marxismens försvar"
HTML: Martin Fahlgren

Ingår i samlingen "Till marxismens försvar".


9 januari, 1940

Käre vän,

Igår skickade jag den ryska texten av min nya artikel som skrivits i form av ett brev till Burnham. Det är möjligt att inte alla kamrater är nöjda med det faktum att jag ger frågan om dialektiken den mest framträdande platsen i diskussionen. Men jag är säker på att det nu är det enda sättet att påbörja partiets teoretiska skolning, särskilt av ungdomen, och att ingjuta avsky mot empiricism och eklektiker.

W. RORK (Leo Trotskij)