Leo Trotskij

Efter Tjeckoslovakiens sammanbrott kommer Stalin att försöka nå en överenskommelse med Hitler

22 september 1938[1]


Originalets titel: After the Collapse of Czechoslovakia, Stalin Will Seek Accord with Hitler
Översättning: Göran Källqvist
HTML: Martin FahlgrenI egenskap av militär makt försvinner Tjeckoslovakien från Europas karta. Förlusten av 3½ miljoner djupt fientligt inställda tyskar vore en fördel militärt om det inte betydde en förlust av de naturliga gränserna. Vid ljudet av de fascistiska hornstötarna kollapsade den sudettyska fästningens stöttor. Tyskland får inte bara 3½ miljoner tyskar utan också en stark gräns. Om Tjeckoslovakien fram till nu betraktades som en militär brygga för Sovjetunionen in i Europa, så blir det nu en brygga för Hitler in i Ukraina. De internationella ”garantierna” för det kvarvarande Tjeckoslovakiens oberoende kommer att vara oändligt mycket mindre värt än samma garantier för Belgien före [Första] världskriget.

Tjeckoslovakiens sammanbrott innebär ett sammanbrott för Stalins internationella politik under de senaste fem åren. Moskvas tanke om ”en allians mellan demokratierna” för kampen mot fascismen är en död fantasi. Ingen vill kämpa för en abstrakt demokratisk princip, alla kämpar för materiella intressen. England och Frankrike föredrar att tillfredsställa Hitlers aptit på Österrikes och Tjeckoslovakiens bekostnad istället för på bekostnad av sina kolonier.

Den militära alliansen mellan Frankrike och Sovjetunionen förlorar från och med nu 75% i värde och kan med lätthet förlora alla 100%. Mussolinis idé om en fyrnationers europeisk pakt som följer Italiens och Tysklands taktpinne har blivit verklighet, åtminstone fram till nästa kris.

Det fruktansvärda slaget mot Sovjetunionens internationella ställning är vedergällningen för de oavbrutna blodiga utrensningarna som halshögg armén, rubbade ekonomin och avslöjade den stalinistiska regimens svaghet. Upphovet till den defaitistiska politiken ligger hos Kreml. Vi kan nu med säkerhet förvänta oss att den sovjetiska diplomatin kommer att söka ett närmande till Hitler till priset av nya reträtter och kapitulationer, vilka i sin tur bara kan föra den stalinistiska oligarkin närmare ett sammanbrott.

Kompromissen om det tjeckoslovakiska liket garanterar inte på minsta sätt någon fred, utan ger bara Hitler en mer gynnsam bas under det kommande kriget. Chamberlains flygturer kommer att gå till historien som en symbol för de diplomatiska krampryckningar som det splittrade, giriga och kraftlösa Europa genomled på randen till den nya slakt som kommer att dränka hela vår planet i blod.Noter:

[1] Denna artikel skrevs som efterskrift till artikeln ”Phrases and Reality” (Fraser och verklighet) och var daterad 22 september 1938. Men när den gavs ut i Socialist Appeal den 8 oktober 1938 identifierades den inte som en efterskrift och var odaterad.