มาร์คซ์ และ เองเกิลส์ (1848)

แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
Communist Manifesto

คำนำฉบับภาษาอังกฤษปี 1888

คำนำโดย ใจ อึ๊งภากรณ์

1. นายทุนกับชนชั้นกรรมาชีพ

2. ชนชั้นกรรมาชีพกับชาวพรรคคอมมิวนิสต์

3. เอกสารสังคมนิยมและเอกสารคอมมิวนิสต์

3.1 สังคมนิยมปฏิกิริยา

สังคมนิยมฟิวเดิลหรือขุนนาง

สังคมนิยมชนชั้นนายทุนน้อย

สังคมนิยมเยอรมันหรือสังคมนิยม "แท้"

3.2 สังคมนิยมอนุรักษ์หรือสังคมนิยมชนชั้นนายทุน

3.3 สังคมนิยมและคอมมิวนิสต์วิพากษ์และเพ้อฝัน

4. ท่าทีของชาวพรรคคอมมิวนิสต์