อาร์ไคฟ์อินเตอร์เน็ตผู้นิยมลัทธิมาร์คซ์

ตรอทสกี
(1879-1940)

Biography

Trotsky

 

ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่?

ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์

ทฤษฏีปฏิวัติถาวร