ตรอทสกี

ทฤษฏีปฏิวัติถาวร

แนะนำทฤษฎีปฏิวัติถาวรของ ลีออน ตรอทสกี โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

1. สามสิบห้าปีหลังคอมมูนปารีส : จาก 1871 ถึง 1906 โดย ลีออน ตรอทสกี

2. การปฎิวัติถาวรคืออะไร ? สรุปจุดสำคัญ โดย ลีออน ตรอทสกี