Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx*Recenze Engelsovy brožury "Vojenská otázka v Prusku a německá dělnická strana"[95]"Vojenská otázka v Prusku a německá dělnická strana".
Od Bedřicha Engelse
(Hamburk, Otto Meissner)[a]

Tato velmi významná brožura má tři oddíly:

V prvním podrobuje autor kritice organizaci pruské armády z hlediska vojenské vědy. Hlavní chybu vidí v tom, že plán reorga-nizace "pod záminkou, že jde o návrat k původní všeobecné branné povinnosti, která ovšem nemůže existovat bez zeměbrany jako velké armádní zálohy, dělá naopak obrat směrem k francouzsko-rakouskému kádrovému systému".[b]

Druhý oddíl ostře kritizuje postoj buržoazní opozice k vojenské otázce. Autor dochází k závěru: "Buržoazní opozice je teď zatlačena, — nesejde na tom, jakými chybami a zápletkami — do situace, kdy musí probojovat vojenskou otázku, nemá-li ztratit zbytek politické moci, kterou ještě má. ... Bude mít pruská buržoazie ... odvahu vytrvat až do konce? To by se musela od roku 1848 zázračně polepšit... avšak to toužebné vzdychání po kompromisu, které se v pokrokové straně ozývá od počátku tohoto zasedání den co den, tomu nenasvědčuje."[c]

V třetím oddíle zkoumá autor postoj "dělnické třídy k této reorganizaci armády" a "ústavní konflikt, který přitom vznikl". Jeho odpověď je shrnuta v těchto větách:

"Jediné, co zajímá dělnickou třídu Německa na pruské reorganizaci armády, je stále důslednější provádění všeobecné branné povinnosti."[d]

Politika, kterou musí dělnická třída sledovat v ústavním konfliktu, je "především zachovat dělnickou stranu organizovanou, pokud to jen nynější poměry dovolují; pokrokovou stranu pohánět ke skutečnému pokroku, pokud je to jen možné; reakci však odpovědět na její pokrytecké svody: ,S kopím v ruce buďtež přijímány dary, hrot proti hrotu'."[e]Napsal K. Marx kolem 13. března 1865
Otištěno v časopise "Hermann"
z 18. března 1865
  Podle textu časopisu
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a "Die preussische Militärfrage und die deutsche Arbeiterpartei". Von Friedrich Engels (Hamburg, Otto Meissner). (Pozn. red.)

b Viz zde v tomto svazku. (Pozn. red.)

c Viz zde v tomto svazku. (Pozn. red.)

d Viz zde v tomto svazku. (Pozn. red.)

e Viz zde v tomto svazku. (Pozn. red.)


95 Marxova recenze Engelsovy brožury "Vojenská otázka v Prusku a německá dělnická strana" vyšla v listu "Hermann" 18. března 1865 bez podpisu.