Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx*Prohlášení redakci listu "Berliner Reform"[99]Z 68. čísla listu "Reform" a 37. čísla listu "Social-Demokrat", která sem za mnou byla poslána, vidím, že pan von Schweitzer dělá rozpačité a prolhané pokusy vykroutit se z "rozmilých překážek"[a] , které sám připravil. Habeat sibi![b] Nedovolím mu však, aby z mého prohlášení z 15. března,[c] kde ho prostě nechávám líčit sebe sama, dělal prohlášení o Lassallovi. Korespondence, kterou jsem vedl s Lassallem skoro 15 let a která je v mých rukou, zcela zbavuje Schweitzera a spol. možnosti zkreslovat náš osobní vztah nebo uvádět v pochybnost motivy mého neutrálního postoje k Lassallově agitaci. Pokud pak jde o poměr Lassallových teoretických prací k mým, to je záležitost vědecké kritiky. K objasnění toho či onoho se snad naskytne příležitost později. Pieta mi však rozhodně zabraňuje dělat něco takového předmětem tiskové polemiky se sykofanty.

Karel Marx

Zalt-Bommel, 28. března 1865Otištěno v "Berliner Reform",
čís. 78 z 1. dubna 1865
  Podle textu novin
srovnaného s rukopisem
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a V originále: "holde Hindernisse". Citát z Heina, "Nové jaro". Prolog. (Pozn. red.)

b Nu, budiž! (Pozn. red.)

c Viz zde v tomto svazku. (Pozn. red.)


99 "Berliner Reform" ["Berlínská reforma"] — deník maloburžoazních demokratů, který vycházel v Berlíně v letech 1861-1868. V roce 1865 bylo v tomto listě otištěno několik Marxových a Engelsových prohlášení a článků.