Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel MarxDůvěrné sdělení všem sekcím[375]


1. Generální rada žádá jednotlivé sekce, aby daly svým delegátům formální instrukce o tom, zda je účelné změnit pro rok 1870-1871 sídlo generální rady.

2. V případě, že by bylo rozhodnuto změnu provést, navrhovala by generální rada za sídlo generální rady pro uvedený rok Brusel.Napsal K. Marx 14. července 1870   Podle rukopisu
Přeloženo z francouzštiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

375 "Důvěrné sdělení všem sekcím" napsal Marx v souvislosti s přípravou řádného kongresu. Na zasedání generální rady z 28. června 1870 navrhl, aby sekce projednaly, zda by se nemělo přeložit sídlo generální rady; zdůvodňoval to tím, že by se nemělo vytvářet privilegované postavení pro dělníky té či oné země. Marxův návrh byl přijat, narazil však na odpor člena generální rady Halese. Generální rada se touto otázkou zabývala znovu 5. a 12. června a Halesův návrh byl zamítnut. 14. července poslal Marx text důvěrného sdělení Hermannu Jungovi, aby jej odeslal do Švýcarska; dochoval se i text, který poslal dopisující tajemník generální rady pro Belgii Auguste Serraillier de Paepovi. Sekce se vyslovily proti změně sídla generální rady, neboť považovaly Londýn za nejvhodnější místo pro činnost vedoucího orgánu Mezinárodního dělnického sdružení.

Ve Spisech je text přeložen podle Marxova rukopisu přiloženého k jeho dopisu Jungovi ze 14. července 1870.