Lev Trockij

Co je permanentní revoluce?


Napsáno: 1929
Zdroj: České vydání 1930
Vydavatel: Nakladatel Otto Girgal, Praha - autorizací opatřila pražská skupina vyloučených levých komunistů (trockistů).
Online verze: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) - česká sekce, 2013
Převod do HTML: Karol Bóna (2013)Obsah

Předmluva k českému vydání

Úvod

Vynucený ráz této práce a její cíl

Permanentní revoluce není "skokem" proletariátu, ale přebudování národa pod vedením proletariátu

Tři prvky "demokratické diktatury", třídy, úkoly a politická mechanika

Jak se teorie permanentní revoluce projevila v praxi?

Uskutečnila se někdy u nás "demokratická diktatura" a kdy zejména?

O přeskakování historických stupňů

Co nyní vyjadřuje heslo demokratické diktatury pro východ

Od marxismu k pacifismu

Doslov
        Co vlastně je permanentní revoluce? (Konečné závěry.)