Marxistický internetový archív: Česká část

Marxistický internetový archív

 

Lev Davidovič Trocký

Narozen: 1879 Zemřel: 1940
Lev Davidovič Bronštejn. Spolu s V. I. Leninem vůdce Ruské revoluce. Architekt Rudé armády. Byl sovĕtským komisařem zahraničních věcí (1917-1918) a komisařem vojenských a námořních záležitostí (1918-1924). V roce 1929 byl vyloučen z Komunistické strany její stalinistickou frakcí a poté vyhoštĕn ze SSSR. V roce 1938 spoluzakládal Čtvrtou internacionálu, světovou stranu socialistické revoluce. V roce 1940 byl ve svém mexickém exilovém domĕ zavraždĕn stalinistickým atentátníkem.

Trockistický internetový archiv (TIA) se snaží být ústředním shromaždištěm Trockého děl. Vyzýváme všechny, aby naši snahu znásobili mirrorováním těchto stránek, kopírováním děl z TIA a jejich dalším rozšiřováním. Mnoho Trockého děl zůstává nepřeloženo z ruštiny, další jsou pochovány v archivech ruské KGB. Další jsou v různých univerzitních archivech, jako např. „Trockého dílo” na Harvardské univerzitě. Doufáme, že vám postupně budeme moci nabídnout VŠECHNY tyto práce v co nejvíce jazycích. To vyžaduje značné úsilí desítek dobrovolných přepisovačů, překladatelů, atd. Pokud chcete pomoci napište na MIA Admin Ctee nebo řediteli Trockistického internetového archivu.

1909: Proč marxisté odmítají individuální terorismus
1918: Ruská revoluce
1919: Mučedníci Třetí internacionály: Karl Liebknecht a Rosa Luxemburgová
1919: Dějiny ruské revoluce 1905-1917
1919: Co je permanentní revoluce?
1923: Nový kurz
1924: Jízdní řád revoluce
1925: Kam spěje Anglie?
1927: Zfalšovaná revoluce
1929: Dopis pracujícím SSSR
1929: Sovětsko-čínský konflikt a úkoly opozice
1930: Třetí období chyb Komunistické internacionály
1930: Obrat v Komunistické internacionále a situace v Německu
1931: Závodní rady a dělnická kontrola výroby
1931: Španělská revoluce
1931: Německo klíčem k mezinárodní situaci
1931: Za dělnickou jednotnou frontu proti fašismu
1932: Ruce pryč od Rosy Luxemburgové!
1935: Jak Stalin porazil opozici?
1937: Stalinismus a bolševismus
1937: Stát nedělnický a neburžoasní?
1938: Přechodný program pro socialistickou revoluci
1939: Marxismus v naší době
1939: O dělnickém tisku
1939: Abeceda dialektického materializmu
1940: Fašismus.Co to je a jak ho porazit?