Lev Trockij

Dějiny ruské revoluce 1905-1917


Napsáno: 1909, 1922
Zdroj: České sešitové vydání 1934-1936
Vydavatel: Nakladatelství Fr. Borový, Praha
Překlad: Vladislav Burian
Online Version: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 2012-2013
Transcribed: Karol Bóna, (2012-2013);
Převod do HTML: Karol Bóna (2012-2013)Obsah


Titulní strana 1. sešitu, r. 1934

(K českému vydání)

Dopis nakladateli českého překladu (F. Peroutka)
Předmluva k českému vydání Dějin ruské revoluce 1905—1917 (L. Trockij)

Svazek I: Revoluce roku 1905

Předmluva k ruskému vydání (1922)
Předmluva k prvnímu (německému) vydání (r. 1909)

Část první

  1. Vesna
  2. 9. leden
  3. Říjnová stávka
  4. Vznik Sovětu dělnických zástupců
  5. 18. říjen
  6. Vláda Witteho
  7. První dny „svobod“
  8. Caršti bojovníci při práci
  9. Útok na tvrze censury
10. Oposice a revoluce
11. Listopadová stávka
12. „Osm hodin a zbraně“
13. Mužíci se bouří
14. Rudé loďstvo
15. Na prahu protirevoluce
16. Poslední dni Sovětu
17. Prosinec
18. Závěry

Část druhá

    Místo předmluvy k druhé části
1. Proces Sovětu dělnických zástupců
2. Sovět a státní zastupitelství
3. Moje řeč před soudem

Dodatek - Tam a zpět

1. Cesta tam... (Z dopisů)
2. Zpět
    Poznámka k líčení "Tam a zpět"


Svazek II: Únorová revoluce (1917)

      Předmluva
  1. Zvláštnosti vývoje Ruska
  2. Carské Rusko ve válce
  3. Proletariát a rolnictvo
  4. Car a carevna
  5. Myšlenka palácového převratu
  6. Agonie monarchie
  7. Pět dní (23.-27. únor 1917)
  8. Kdo vedl únorové povstání?
  9. Paradox únorové revoluce
10. Nová moc
11. Dvojvládí
12. Výkonný výbor
13. Armáda a válka
14. Vládnoucí vrstvy a válka
15. Bolševici a Lenin
16. Přezbrojení strany
17. „Dubnové dni‟
18. První koalice
19. Ofensiva
20. Rolnictvo
21. Přesuny v masách
22. Sovětský sjezd a červnová demonstrace
23. Závěr
      Dodatek první: ke kapitole „Zvláštnosti vývoje Ruska“
      Dodatek druhý: ke kapitole „Přezbrojení strany“
      Dodatek třetí: ke kapitole „Sovětský sjezd a červnová demonstrace“

Svazek III: Říjnová revoluce (1917)

Lev Davidovič Trockij, člen ústředního výboru bolčeviků

      Předmluva
  1. Červencové dni: příprava a začátek
  2. Červencové dni: vyvrcholení a ztroskotání
  3. Mohli se bolševici v červenci chopiti moci?
  4. Měsíc veliké pomluvy
  5. Protirevoluce zdvíhá hlavu
  6. Kerenskij a Kornilov
  7. Státní porada v Moskvě
  8. Spiknutí Kerenského
  9. Povstání Kornilovovo
10. Měšťáctví měří síly s demokracií
11. Masy pod údery
12. Příboj
13. Bolševici a sověty
14. Poslední koalice
15. Rolnictvo před Říjnem
16. Věci národnostní
17. Odchod ze Zatímního parlamentu a boj o sjezd sovětů
18. Vojenský revoluční výbor
19. Lenin volá do povstání
20. Umění povstati
21. Dobytí hlavního města
22. Uchvácení Zimního paláce
23. Říjnové povstání
24. Sjezd sovětské diktatury
      Závěr

Dodatek

  1. Legendy byrokracie
  2. Socialismus v jediné zemi?
      Dějinné objasnění k otázce teorie "permanentní revoluce"