Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling

V. I. Lenin
Udvalgte Værker

Bind 2

Vor Bevægelses Mest Nødvendige Opgaver
Hvad Må Der Gøres?


Udgivet af Forlaget Tiden, København 1979. Redaktion: Eigil Nielsen og Gelius Lund.
De to skrifter i dette bind er oversat fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, bind 5 og 6; 5. udgave, Moskva 1969

Oversættere:
Side 13-18: Gelius Lund
Side 19-207: Poul Hansen

Alle datoer i bogen er angivet efter gammel russisk tidsregning, der var 13 dage efter den nu anvendte tidsregning
Oversættelserne © Forlaget Tiden 1979
Tryk: Terpo Tryk. ISBN 87-579-0106-6
 

Indholdsfortegnelsen er overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 22. dec. 1999.


 

Indholdsfortegnelse

         

Til den danske udgave

7

Vor Bevægelses Mest Nødvendige Opgaver

13

Hvad Må Der Gøres? Vor bevægelses brændende problemer

19

 

Forord

19

 

I. Dogmatisme og "frihed til kritik"

23

 

a) Hvad betyder " frihed til kritik"?

23

 

b) De nye forsvarere af "frihed til kritik"

27

 

c) Kritikken i Rusland

32

 

d) Engels om den teoretiske kamps betydning

39

 

II. Massernes spontaneitet og socialdemokratiets bevidste orientering

45

 

a) Begyndelsen til det spontane opsving

46

 

b) Knæfald for spontaneiteten. Rabotjaja Mysl

50

 

c) Selvbefrielsesgruppen og Rabotjeje Delo

60

 

III. Trade-unionistisk og socialdemokratisk politik

71

 

a) Den politiske agitation og økonomisternes indsnævring af den

72

 

b) En fortælling om, hvorledes Martynov uddybede Plekhanov

82

 

c) De politiske afsløringer og "opdragelsen til revolutionær aktivitet"

86

 

d) Hvad har økonomismen og terrorismen tilfælles?

91

 

e) Arbejderklassen som forkæmper for demokratiet

95

 

f) Endnu engang "bagvaskerne", endnu engang "mystifikatorerne"

111

 

IV. Dilettanteri hos økonomistør og organisation hos revolutionære

115

 

a) Hvad er dilettanteri?

116

 

b) Dilettanteri og økonomisme

120

 

c) Organisation af arbejdere og organisation af revolutionære

127

 

d) Det organisatoriske arbejdes spændvidde

142

 

e) "Sammensværgelses"-organisation og "demokratisme"

149

 

f) Det lokale og det landsomfattende arbejde

157

 

V. "Planen" for en politisk avis for hele Rusland

169

 

a) Hvem blev fornærmet over artiklen Hvad Skal Man Begynde Med?

170

 

b) Kan bladet være en kollektiv organisator?

175

 

c) Hvilken organisationstype har vi brug for?

187

 

Slutning

195

 

Bilag - Forsøget på at sammensætte Iskra og Rabotjeje Delo

199

 

Korrektion til Hvad Må Der Gøres?

207

Noter

209

Navneregister

239