Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling

V. I. Lenin
Udvalgte Værker

Bind 3

Et Skridt Frem, To Skridt Tilbage
(Krisen i vort parti)


Udgivet af Forlaget Tiden, København 1980. Redaktion: Eigil Nielsen og Gelius Lund.
Et Skridt Frem, To Skridt Tilbage er oversat fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, bind 8. 5. udgave, Moskva 1969

Oversat af Anja Veibel og Gelius Lund. Nærværende udgave gennemset og revideret af Poul Hansen

Alle datoer i bogen er angivet efter gammel russisk tidsregning, der var 13 dage efter den nu anvendte tidsregning
Oversættelserne © Forlaget Tiden 1980
Tryk: Terpo Tryk. ISBN 87-579-0107-4
 

Indholdsfortegnelsen er overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 22. dec. 1999.


 

Indholdsfortegnelse

         

Til den danske udgave

7

Et Skridt Frem, To Skridt Tilbage (Krisen i vort parti)

9

 

Forord

11

 

a) Kongressens forberedelse

15

 

b) Betydningen af grupperingerne på kongressen

17

 

c) Kongressens begyndelse - episoden med organisationskomiteen

20

 

d) Opløsningen af gruppen Jusjnyj Rabotjij

28

 

e) Episoden med sprogenes ligeberettigelse

31

 

f) Agrarprogrammet

37

 

g) Partilovene - kammerat Martovs udkast

44

 

h) Diskussionen om centralisme forud for splittelsen blandt Iskra-isterne

54

 

i) Lovenes paragraf 1

57

 

j) Uskyldige ofre for en falsk beskyldning for opportunisme

77

 

k) Fortsættelsen af debatten om lovene.
Rådets sammensætning

88

 

l) Afslutningen på debatten om lovene.
Koopteringen til centrene.
Rabotjeje Delo's delegerede udvandrer

93

 

m) Valgene.
Kongressens afslutning

105

 

n) Det generelle billede af kampen på kongressen -
Den revolutionære og den opportunistiske fløj i partiet

131

 

o) Efter kongressen.
To kampmåder

143

 

p) Små ubehageligheder bør ikke spolere en stor fornøjelse

161

 

q) Det nye Iskra.

171

 

r) Lidt om dialektik.
To omvæltninger

198

 
 

Tillæg

 
 

Episoden med kammerat Gusev og kammerat Deutsch

204

Noter

213

Navneregister

233