Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling

V. I. Lenin
Udvalgte Værker

Bind 4

Den første russiske revolution 1905-1907


Udgivet af Forlaget Tiden, København 1977. Redaktion: Eigil Nielsen og Gelius Lund.
Artiklerne er oversat fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, bind 9-13 og 19; 5. udgave, Moskva 1969

Oversættere:
Side 17-20: Martin Thomsen
Side 21-148: Anne Lund
Side 149-158: Gelius Lund
Side 159-168: Anne Lund
Side 169-174: Gelius Lund
Side 165-177: Martin Thomsen
Side 178-191: Anne Lund

Alle datoer i bogen er angivet efter gammel russisk tidsregning, der var 13 dage efter den nu anvendte tidsregning
Oversættelserne © Forlaget Tiden 1977
Tryk: Terpo Tryk. ISBN 87-579-0108-2
 

Indholdsfortegnelsen er overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 30. dec. 1999.


 

Indholdsfortegnelse

         

Til den danske udgave

7

Revolutionen i Rusland begyndt

17

To Slags Taktik i den Demokratiske Revolution

21

 

Forord

21

 

1. Det aktuelle politiske spørgsmål

25

 

2. Hvad siger resolutionen fra RSDAP's 3. kongres os om den provisoriske revolutionære regering?

28

 

3. Hvad er "revolutionens afgørende sejr over tsarismen"?

35

 

4. Monarkiets likvidering og republikken

41

 

5. Hvorledes skal man "drive revolutionen fremad"?

46

 

6. Hvorfra trues proletariatet af faren for at stå med bundne hænder i kampen mod det inkonsekvente bourgeoisi?

50

 

7. Taktikken "at fjerne de konservative fra regeringen"

63

 

8. Osvobosjdisme og nyiskrisme

67

 

9. Hvad betyder det at være den yderste oppositions parti under revolutionen?

75

 

10. "Revolutionære kommuner" og proletariatets og bøndernes revolutionær-demokratiske diktatur

79

 

11. En flygtig sammenligning mellem nogle resolutioner fra RSDAP's 3. kongres og fra "konferencen"

89

 

12. Svækkes den demokratiske revolutions slagkraft, hvis bourgeoisiet svigter den?

93

 

13. Slutning. Vover vi at sejre?

102

 

Efterskrift. Endnu engang osvobosjdismen, endnu en gang nyiskrismen

113

 

I. Hvad er det, de borgerlig-liberale realister priser de socialdemokratiske "realister" for?

113

 

II. Kam. Martynovs "uddybning" af spørgsmålet

120

 

III. Den vulgære borgerlige fremstilling af diktatur og Marx'syn på det

128

Socialdemokratiets Stilling til Bondebevægelsen

139

Vore opgaver og Arbejderrepræsentanternes Sovjet

149

Om Partiets Reorganisation

159

Partimæssig Organisation og Partimæssig Litteratur

169

Frihed til Kritik og Enhed i Handling

175

Moskvaopstandens Lære

178

Revolutionens Lære

186

Noter

193

Navneregister

209