Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling

V. I. Lenin
Udvalgte Værker

Bind 5

Udvalgte Værker 1908-1914


Udgivet af Forlaget Tiden, København 1982. Redaktion: Eigil Nielsen og Gelius Lund.
Artiklerne er oversat fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, bind 16, 17, 20-25; 5. udgave, Moskva 1969

Oversættere:
Side 13-162: Gelius Lund
Side 163-223: Erley Olsen

Alle datoer i bogen er angivet efter gammel russisk tidsregning, der var 13 dage efter den nu anvendte tidsregning
Oversættelserne © Forlaget Tiden 1982
Tryk: Terpo Tryk. ISBN 87-579-0109-0
 

Indholdsfortegnelsen er overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 30. dec. 1999.


 

Indholdsfortegnelse

         

Til den danske udgave

7

Politiske Notitser

13

Lev Tolstoj Som Spejl For Den Russiske Revolution

20

På Vej

26

L. N. Tolstoj

35

L. N. Tolstoj Og Nutidens Arbejderbevægelse

40

Divergenser I Den Europæiske Arbejderbevægelse

43

Tolstoj Og Den Proletariske Kamp

49

Om Nogle Karakteristiske Træk Ved Marxismens Historiske Udvikling

51

L. N. Tolstoj Og Hans Epoke

57

Stolypin Og Revolutionen

62

Om Likvidatorismen Og Likvidatorgruppen

71

Til Minde Om Herzen

73

De Politiske Partier I Rusland

80

Det Revolutionære Opsving

92

To Utopier

100

Godsejernes Store Og Bøndernes Lille Jordbesiddelse I Rusland

105

Omstridte Spørgsmål

107

 

1. Resolutionen fra 1908

107

 

2. Resolutionen fra 1910

111

 

3. Likvidatorernes stilling til resolutionerne fra 1908 og 1910

114

 

4. Likvidatorismens klassemæssige betydning

117

 

5. Parolen "Kamp for et åbent parti"

120

 

6.

124

Det Efterblevne Europa Og Det Fremskredne Asien

128

En Liberal Professor Om Lighed

130

Om Brud På Enheden, Tilsløret Med Skrål Om Enhed

134

 

1. Om "fraktionsvæsen"

134

 

2. Om splittelse

139

 

3. Om augustblokkens opløsning

143

 

4. En forsoners råd til "syvmandsgruppen"

146

 

5. Trotskijs likvidatoriske anskuelser

149

Objektive Tal Om Styrken I De Forskellige Strømninger I Arbejderbevægelsen

155

Om Nationernes Selvbestemmelsesret

163

 

1. Hvad er nationernes selvbestemmelse?

163

 

2. Den konkrete historiske problemstilling

168

 

3. Det nationale spørgsmåls konkrete særpræg i Rusland og landets borgerlig-demokratiske omformning

172

 

4. "Prakticisme" i det nationale spørgsmål

177

 

5. Det liberale bourgeoisi og de socialistiske opportunister i det nationale spørgsmål

182

 

6. Norges løsrivelse fra Sverige

193

 

7. Resolutionen på den internationale Londonkongres 1896

199

 

8. Utopisten Karl Marx og den praktiske Rosa Luxemburg

203

 

9. Programmet fra 1903 og dets likvidatorer

210

 

10. Slutning

219

Noter

225

Navneregister

243