V. I. Lenin: Udvalgte Værker

V. I. Lenin
Udvalgte Værker

Bind 1-16

1894-1923

 

LUV Index  |  Bind 1


Udgivet af Forlaget Tiden, København 1976-89.

På denne side er en samlet oversigt over indholdet i de 16 bind. Se indhold i de enkelte bind samt oplysninger om oversættere mv. fra indeks-siden

Indholdsfortegnelsen er overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 31. dec. 1999.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

 

Bind 1

Artikler om K. Marx og F. Engels
Udvalgte Værker 1894-1899

         

Til hele værket

7

Til den danske udgave

16

Karl Marx

21

Friedrich Engels

55

Marxismens Tre Kilder Og Tre Bestanddele

64

Marxismens Historiske Skæbne

70

Marxismen Og Revisionisme

74

Hvad Er "Folkevennerne", Og Hvordan Bekæmper De Socialdemokraterne?

82

De Russiske Socialdemokraters Opgaver

145

Hvilken Arv Er Det, Vi Fraskriver Os?

163

Kapitalismens Udvikling I Rusland

200

 

Forord til 1. udgave

200

 

Forord til 2. udgave

204

 

Kapitel I. De Narodniske Økonomers Teoretiske Fejl

209

Noter

239

Navneregister

253

 
1 

 

Bind 2

Vor Bevægelses Mest Nødvendige Opgaver
Hvad Må Der Gøres?

         

Til den danske udgave

7

Vor Bevægelses Mest Nødvendige Opgaver

13

Hvad Må Der Gøres? Vor bevægelses brændende problemer

19

 

Forord

19

 

I. Dogmatisme og "frihed til kritik"

23

 

a) Hvad betyder " frihed til kritik"?

23

 

b) De nye forsvarere af "frihed til kritik"

27

 

c) Kritikken i Rusland

32

 

d) Engels om den teoretiske kamps betydning

39

 

II. Massernes spontaneitet og socialdemokratiets bevidste orientering

45

 

a) Begyndelsen til det spontane opsving

46

 

b) Knæfald for spontaneiteten. Rabotjaja Mysl

50

 

c) Selvbefrielsesgruppen og Rabotjeje Delo

60

 

III. Trade-unionistisk og socialdemokratisk politik

71

 

a) Den politiske agitation og økonomisternes indsnævring af den

72

 

b) En fortælling om, hvorledes Martynov uddybede Plekhanov

82

 

c) De politiske afsløringer og "opdragelsen til revolutionær aktivitet"

86

 

d) Hvad har økonomismen og terrorismen tilfælles?

91

 

e) Arbejderklassen som forkæmper for demokratiet

95

 

f) Endnu engang "bagvaskerne", endnu engang "mystifikatorerne"

111

 

IV. Dilettanteri hos økonomistør og organisation hos revolutionære

115

 

a) Hvad er dilettanteri?

116

 

b) Dilettanteri og økonomisme

120

 

c) Organisation af arbejdere og organisation af revolutionære

127

 

d) Det organisatoriske arbejdes spændvidde

142

 

e) "Sammensværgelses"-organisation og "demokratisme"

149

 

f) Det lokale og det landsomfattende arbejde

157

 

V. "Planen" for en politisk avis for hele Rusland

169

 

a) Hvem blev fornærmet over artiklen Hvad Skal Man Begynde Med?

170

 

b) Kan bladet være en kollektiv organisator?

175

 

c) Hvilken organisationstype har vi brug for?

187

 

Slutning

195

 

Bilag - Forsøget på at sammensætte Iskra og Rabotjeje Delo

199

 

Korrektion til Hvad Må Der Gøres?

207

Noter

209

Navneregister

239

 
1 

 

Bind 3

Et Skridt Frem, To Skridt Tilbage
(Krisen i vort parti)

         

Til den danske udgave

7

Et Skridt Frem, To Skridt Tilbage (Krisen i vort parti)

9

 

Forord

11

 

a) Kongressens forberedelse

15

 

b) Betydningen af grupperingerne på kongressen

17

 

c) Kongressens begyndelse - episoden med organisationskomiteen

20

 

d) Opløsningen af gruppen Jusjnyj Rabotjij

28

 

e) Episoden med sprogenes ligeberettigelse

31

 

f) Agrarprogrammet

37

 

g) Partilovene - kammerat Martovs udkast

44

 

h) Diskussionen om centralisme forud for splittelsen blandt Iskra-isterne

54

 

i) Lovenes paragraf 1

57

 

j) Uskyldige ofre for en falsk beskyldning for opportunisme

77

 

k) Fortsættelsen af debatten om lovene.
Rådets sammensætning

88

 

l) Afslutningen på debatten om lovene.
Koopteringen til centrene.
Rabotjeje Delo's delegerede udvandrer

93

 

m) Valgene.
Kongressens afslutning

105

 

n) Det generelle billede af kampen på kongressen -
Den revolutionære og den opportunistiske fløj i partiet

131

 

o) Efter kongressen.
To kampmåder

143

 

p) Små ubehageligheder bør ikke spolere en stor fornøjelse

161

 

q) Det nye Iskra.

171

 

r) Lidt om dialektik.
To omvæltninger

198

 
 

Tillæg

 
 

Episoden med kammerat Gusev og kammerat Deutsch

204

Noter

213

Navneregister

233

 
1 

 

Bind 4

Den første russiske revolution 1905-1907

         

Til den danske udgave

7

Revolutionen i Rusland begyndt

17

To Slags Taktik i den Demokratiske Revolution

21

 

Forord

21

 

1. Det aktuelle politiske spørgsmål

25

 

2. Hvad siger resolutionen fra RSDAP's 3. kongres os om den provisoriske revolutionære regering?

28

 

3. Hvad er "revolutionens afgørende sejr over tsarismen"?

35

 

4. Monarkiets likvidering og republikken

41

 

5. Hvorledes skal man "drive revolutionen fremad"?

46

 

6. Hvorfra trues proletariatet af faren for at stå med bundne hænder i kampen mod det inkonsekvente bourgeoisi?

50

 

7. Taktikken "at fjerne de konservative fra regeringen"

63

 

8. Osvobosjdisme og nyiskrisme

67

 

9. Hvad betyder det at være den yderste oppositions parti under revolutionen?

75

 

10. "Revolutionære kommuner" og proletariatets og bøndernes revolutionær-demokratiske diktatur

79

 

11. En flygtig sammenligning mellem nogle resolutioner fra RSDAP's 3. kongres og fra "konferencen"

89

 

12. Svækkes den demokratiske revolutions slagkraft, hvis bourgeoisiet svigter den?

93

 

13. Slutning. Vover vi at sejre?

102

 

Efterskrift. Endnu engang osvobosjdismen, endnu en gang nyiskrismen

113

 

I. Hvad er det, de borgerlig-liberale realister priser de socialdemokratiske "realister" for?

113

 

II. Kam. Martynovs "uddybning" af spørgsmålet

120

 

III. Den vulgære borgerlige fremstilling af diktatur og Marx'syn på det

128

Socialdemokratiets Stilling til Bondebevægelsen

139

Vore opgaver og Arbejderrepræsentanternes Sovjet

149

Om Partiets Reorganisation

159

Partimæssig Organisation og Partimæssig Litteratur

169

Frihed til Kritik og Enhed i Handling

175

Moskvaopstandens Lære

178

Revolutionens Lære

186

Noter

193

Navneregister

209

 
1 

 

Bind 5

Udvalgte Værker 1908-1914

         

Til den danske udgave

7

Politiske Notitser

13

Lev Tolstoj Som Spejl For Den Russiske Revolution

20

På Vej

26

L. N. Tolstoj

35

L. N. Tolstoj Og Nutidens Arbejderbevægelse

40

Divergenser I Den Europæiske Arbejderbevægelse

43

Tolstoj Og Den Proletariske Kamp

49

Om Nogle Karakteristiske Træk Ved Marxismens Historiske Udvikling

51

L. N. Tolstoj Og Hans Epoke

57

Stolypin Og Revolutionen

62

Om Likvidatorismen Og Likvidatorgruppen

71

Til Minde Om Herzen

73

De Politiske Partier I Rusland

80

Det Revolutionære Opsving

92

To Utopier

100

Godsejernes Store Og Bøndernes Lille Jordbesiddelse I Rusland

105

Omstridte Spørgsmål

107

 

1. Resolutionen fra 1908

107

 

2. Resolutionen fra 1910

111

 

3. Likvidatorernes stilling til resolutionerne fra 1908 og 1910

114

 

4. Likvidatorismens klassemæssige betydning

117

 

5. Parolen "Kamp for et åbent parti"

120

 

6.

124

Det Efterblevne Europa Og Det Fremskredne Asien

128

En Liberal Professor Om Lighed

130

Om Brud På Enheden, Tilsløret Med Skrål Om Enhed

134

 

1. Om "fraktionsvæsen"

134

 

2. Om splittelse

139

 

3. Om augustblokkens opløsning

143

 

4. En forsoners råd til "syvmandsgruppen"

146

 

5. Trotskijs likvidatoriske anskuelser

149

Objektive Tal Om Styrken I De Forskellige Strømninger I Arbejderbevægelsen

155

Om Nationernes Selvbestemmelsesret

163

 

1. Hvad er nationernes selvbestemmelse?

163

 

2. Den konkrete historiske problemstilling

168

 

3. Det nationale spørgsmåls konkrete særpræg i Rusland og landets borgerlig-demokratiske omformning

172

 

4. "Prakticisme" i det nationale spørgsmål

177

 

5. Det liberale bourgeoisi og de socialistiske opportunister i det nationale spørgsmål

182

 

6. Norges løsrivelse fra Sverige

193

 

7. Resolutionen på den internationale Londonkongres 1896

199

 

8. Utopisten Karl Marx og den praktiske Rosa Luxemburg

203

 

9. Programmet fra 1903 og dets likvidatorer

210

 

10. Slutning

219

Noter

225

Navneregister

243

 
1 

 

Bind 6

Udvalgte Værker 1914-1917

         

Til den danske udgave

7

Krigen Og Det Russiske Socialdemokrati

15

Om Storrussernes Nationalstolthed

23

Hvad Har Processen Mod Den Socialdemokratiske Duma-gruppe Bevist?

28

Om Parolen Europas Forenede Stater

34

Kommentar Fra Redaktionen af Sotsial-Demokrat Til RSDAP's Centralkomites Manifest Om Krigen

39

Opportunismen Og II Internationales Sammenbrud

40

Den Socialistiske Revolution og Nationernes Selvbestemmelsesret

52

Imperialismen Som Kapitalismens Højeste Stadium

66

Om Dialektik

178

Om Junius-brochuren

183

Den Proletariske Revolutions Militærprogram

198

Hele Ti "Socialistiske" Ministre

209

Noter

213

Navneregister

229

 
1 

 

Bind 7

Udvalgte værker marts 1917-september 1917

         

Til den danske udgave

7

Breve Fra Det Fjerne

15

Om Proletariatets Opgaver I Den Nuværende Revolution (April-teserne)

27

Breve Om Taktik

33

 

Forord

33

 

1. Brev

34

Om Dobbeltmagten

47

Proletariatets Opgaver I Vor Revolution

51

 

Den stedfundne revolutions klassekarakter

51

 

Den nye regerings udenrigspolitik

52

 

Den egenartede dobbeltmagt og dens klassemæssige betydning

53

 

Den særegne taktik, der følger af det foregående

56

 

Den revolutionære forsvarsvilje og dens klassemæssige betydning

58

 

Hvordan kan man gøre ende på krigen

60

 

Den nye statstype, der vokser frem under vor revolution

61

 

Agrarprogrammet og det nationale spørgsmål

64

 

Nationalisering af banker og kapitalisternes syndikater

66

 

Stillingen i Socialistisk Internationale

67

 

Zimmerwald-Internationalens sammenbrud. - Der må grundlægges en tredje Internationale

73

 

Hvad bør vort parti hedde, når navnet skal være videnskabeligt nøjagtigt og bidrage til at afklare proletariatets politiske bevidsthed?

76

Læren Af Krisen

81

RSDAP(b)'s 7. Alrussiske Konference (Aprilkonferencen)

85

 

1. Tale ved konferencens åbning

85

 

2. Tale om den øjeblikkelige situation

86

 

3. Afsluttende replik til talen om den øjeblikkelige situation

101

 

9. Tale til forsvar for resolutionen om krigen

103

 

11. Resolution om krigen

115

 

12. Resolution om forholdet til den provisoriske regering

118

 

14. Resolution om revision af partiprogrammet

119

 

15. Indlæg om agrarspørgsmålet

120

 

17. Resolution om agrarspørgsmålet

125

 

19. Resolution om arbejder- og soldaterrepræsentanternes sovjetter

128

 

20. Indlæg om det nationale spørgsmål

129

 

21. Resolution om det nationale spørgsmål

133

 

25. Resolution om den øjeblikkelige situation

135

Indledning Til Resolutionerne Fra RSDAP(b)'s 7. Alrussiske Konference (Aprilkonferencen)

139

Den 1. Alrussiske Kongres Af Bonderepræsentanter

142

Den 1. Alrussiske Sovjetkongres Af Arbejder- Og Soldaterrepræsentanter

144

Den 18. Juni

156

Hvad Spekulerede Kadetterne I Da De Forlod Regeringen?

159

Hvor Er Magten, Og Hvor Er Kontrarevolutionen?

161

Tre Kriser

166

Skal Bolsjevikkernes Ledere Møde For Retten?

171

Den Politiske Situation

173

Brev Til Redaktionen Af Novaja Sjisn

176

Brev Til Redaktionen Af Proletarskoje Delo

178

Om Paroler

180

Revolutionens Lære

188

Til RSDAP's Centralkomite

202

Om Kompromis'er

205

Udkast Til Resolution Om Den Nuværende Politiske Situation

211

Noter

217

Navneregister

239

 
1 

 

Bind 8

Udvalgte værker september 1917-november 1917

         

Til den danske udgave

7

Den Truende Katastrofe, Og Hvordan Den Skal Bekæmpes

15

 

Hungersnøden nærmer sig

15

 

Regeringens fuldstændige uvirksomhed

16

 

Kontrolforanstaltningerne er let gennemførlige og almindelig kendte

19

 

Nationalisering af bankerne

20

 

Syndikaternes nationalisering

25

 

Ophævelse af forretningshemmeligheden

28

 

Tvungen sammenslutning i forbund

32

 

Regulering af forbruget

35

 

Regeringens ødelæggelse af de demokratiske organisationers arbejde

37

 

Det finansielle sammenbrud og foranstaltningerne imod det

41

 

Kan man komme fremad, hvis man er bange for at gå henimod socialismen?

44

 

Kampen mod forfaldet og krigen

47

 

Det revolutionære demokrati og det revolutionære proletariat

50

Et Af Revolutionens Grundspørgsmål

53

Den Russiske Revolution Og Borgerkrig

60

Revolutionens Opgaver

73

 

Fordærveligheden af kompromis'er med kapitalisterne

74

 

Magten til sovjetterne

75

 

Fred til folkene

75

 

Jorden til dem, der dyrker den

77

 

Kamp mod hungersnød og kaos

77

 

Kamp mod godsejernes og kapitalisternes kontrarevolution

78

 

Fredelig udvikling af revolutionen

79

Bolsjevikkerne Skal Tage Magten

81

Marxisme Og Opstand

84

Af En Skribents Dagbog

89

Krisen Er Modnet

95

Vil Bolsjevikkerne Kunne Beholde Statsmagten?

103

Brev Til Centralkomiteen, Moskvakomiteen Og De Bolsjevikiske Medlemmer Af Sovjetterne I Petrograd Og Moskva

146

En Udenforståendes Råd

148

Brev Til De Bolsjevikiske Kammerater, Der Deltager I Sovjetternes Distriktskongres For Nordområdet

150

Møde I RSDAP(b)s Centralkomite Den 10. (23.) Oktober 1917

156

 

1. Beretning

156

 

2. Resolution

157

Møde I RSDAP(b)s Centralkomite Den 16. (29.) Oktober 1917

158

 

1. Beretning

158

 

2. Indlæg

160

 

3. Resolution

160

Brev Til Medlemmerne Af Bolsjevikkernes Parti

161

Brev Til RSDAP(b)s Centralkomite

165

Brev Til Ja. M. Sverdlov

169

Brev Til Centralkomiteens Medlemmer

170

Til Ruslands Borgere

172

Noter

173

Navneregister

187

 
1 

 

Bind 9

Staten og revolutionen

         

Til den danske udgave

7

Forord til første russiske oplag

11

Forord til andet russiske oplag

12

 

I. KLASSESAMFUND OG STAT

 
 

1. Staten - et produkt af klassemodsætningernes uforsonlighed

13

 

2. Særlige formationer af bevæbnede mennesker, fængsler osv.

16

 

3. Staten - et redskab til udbytning af den undertrykte klasse

19

 

4. Statens "bortdøen" og revolution med magt

23

 

II. STATEN OG REVOLUTIONEN.
ERFARINGERNE FRA 1848-1851

 
 

1. På revolutionens tærskel

29

 

2. Revolutionens resultater

33

 

3. Marx' formulering af problemet i 1852

39

 

III. STATEN OG REVOLUTIONEN.
ERFARINGERNE FRA PARISERKOMMUNEN 1871.
MARX' ANALYSE

 
 

1. Hvori bestod det heroiske i kommunardernes forsøg?

42

 

2. Hvad skal man sætte i stedet for det sønderslåede statsmaskineri?

46

 

3. Parlamentarismens ophævelse

50

 

4. Organisering af nationens enhed

56

 

5. Tilintetgørelse af snylterstaten

59

 

IV. FORTSÆTTELSE.
SUPPLERENDE REDEGØRELSER AF ENGELS

 
 

1. Om boligspørgsmålet

62

 

2. Polemik mod anarkisterne

65

 

3. Et brev til Bebel

69

 

4. Kritik af udkastet til Erfurt-programmet

71

 

5. Engels' indledning fra 1891 til Marx' Borgerkrigen

78

 

6. Engels om demokratiets overvindelse

83

 

V. DET ØKONOMISKE GRUNDLAG FOR STATENS BORTDØEN

 
 

1. Problemstillingen hos Marx

86

 

2. Overgangen fra kapitalisme til kommunisme

88

 

3. Det kommunistiske samfunds første fase

94

 

4. Det kommunistiske samfunds højere fase

97

 

VI. OPPORTUNISTERNES FORFLADIGELSE AF MARXISMEN

 
 

1. Plekhanovs polemik mod anarkisterne

105

 

2. Kautskys polemik mod opportunisterne

106

 

3. Kautskys polemik mod Pannekoek

113

 

Efterskrift til første oplag

122

 

Noter

123

Navneregister

126

 
1 

 

Bind 10

Udvalgte værker november 1917-maj 1918

         

Til den danske udgave

7

Den 2. Alrussiske Sovjetkongres Af Arbejder- Og Soldaterrepræsentanter 25.-26. Oktober 1917

17

 

1. Til arbejdere, soldater og bønder!

17

 

2. Tale om freden 26. oktober

18

 

3. Slutord til talen om freden 26. oktober

23

 

4. Tale om jordspørgsmålet 26. oktober

25

 

   Dekret om jorden

26

 

   Bondeinstruks om jordspørgsmålet

27

 

5. Beslutning om dannelsen af en arbejder- og bonderegering

30

Udkast Til Dekret Om Arbejderkontrol

32

Radiobudskab Fra Folkekommissærernes Råd

34

Indlæg På Mødet I RSDAP(b)s Centralkomite

35

Resolution Fra RSDAP(b)s Centralkomite Vedrørende Oppositionen Inden For Centralkomiteen

36

Ultimatum Fra Flertallet I RSDAP(b)s Centralkomite Til Mindretallet

39

Til Befolkningen

42

Svar På Henvendelse Fra Bønder

45

Fra Ruslands Socialdemokratiske Arbejderpartis (Bolsjevikkernes) Centralkomite

47

Bonderepræsentanternes Ekstraordinære Alrussiske Sovjetkongres 10.-25. November 1917

53

 

1. Erklæring rettet til den bolsjevikiske fraktion på bonderepræsentanternes ekstraordinære alrussiske sovjetkongres

53

 

2. Tale om agrarspørgsmålet 14. november

53

 

3. Resolutionsudkast

54

 

4. Tale i anledning af en erklæring fra en repræsentant for Viksjel 18. november

55

 

5. Slutord til agrarspørgsmålet 18. november 1917

56

Arbejdernes Forbund Med De Arbejdende Og Udbyttede Bønder

59

Møde I Den Alrussiske Centrale Eksekutivkomite

62

Beretning om Petrogradarbejdernes Økonomiske Situation Og Arbejderklassens Opgaver På Mødet I Arbejdersektionen Af Arbejder- Og Soldaterrepræsentanternes Sovjet I Petrograd

63

Teser Om Den Konstituerende Forsamling

66

For Brød Og Fred

71

Tale Om Nationalisering Af Bankerne På Et Møde I Den Alrussiske Centrale Eksekutivkomite

72

Udkast Til Dekret Om Gennemførelsen Af Bankernes Nationalisering

75

Spørgsmål Til De Delegerede På Den Russiske Hærs Første Kongres Angående Demobilisering Af Hæren

79

Hvordan Skal Kappestriden Organiseres?

81

Deklaration Om Det Arbejdende Og Udbyttede Folks Rettigheder

91

Udkast Til Dekret Om Opløsning Af Den Konstituerende Forsamling

94

Bidrag Til En Ulykkelig Freds Historie

96

Efterord Til Teser Angående Spørgsmålet Om Øjeblikkelig Indgåelse Af En Separat Og Anneksionistisk Fred

104

Tale Om Krig Og Fred På Et Møde I RSDAP(b)s CK

106

Arbejder-, Soldater- Og Bonderepræsentanternes 3. Alrussiske Sovjetkongres 10.-18. Januar 1918

109

Udkast Til Radiobudskab Til Det Tyske Riges Regering

126

Det Socialistiske Fædreland Er I Fare

127

RSDAP(b)s Centralkomites Stillingtagen Til Spørgsmålet Om En Separat Og Anneksionistisk Fred

129

En Hård, Men Nødvendig Lære

133

Sælsomt Og Uhyrligt

137

På Saglig Basis

145

En Alvorlig Lære Og Et Alvorligt Ansvar

147

RKP(b)s 7. Ekstraordinære Kongres

153

 

Centralkomiteens politiske beretning

153

 

Slutord til centralkomiteens politiske beretning

174

Vore Dages Hovedopgave

182

IV. Ekstraordinære Alrussiske Sovjetkongres

187

Sovjetmagtens Nærmeste Opgaver

205

 

Øjeblikkets almene parole

208

 

Den nye fase i kampen mod bourgeoisiet

210

 

Betydningen af kampen for landsomfattende regnskabsføring og kontrol

218

 

Kappestriden organiseres

224

 

Sovjetorganisationens udvikling

236

 

Slutning

239

Udkast Til Plan For Videnskabelige Og Tekniske Arbejder

242

Seks Teser Om Sovjetmagtens Nærmeste Opgaver

244

Om "Venstre" Barnagtighed Og Småborgerlighed

248

Noter

277

Navneregister

293

 
1 

 

Bind 11

Udvalgte værker maj 1918-maj 1919

         

Til den danske udgave

7

Teser Om Den Aktuelle Situation

15

Om Hungersnøden

20

Tale På 1. Kongres I Det Øverste Samfundsøkonomiske Råd 26. Maj 1918

28

Bemærkninger Til Forslag Til Regulativ For Ledelsen Af Nationaliserede Virksomheder

36

5. Alrussiske Kongres Af Arbejder-, Bonde-, Soldater- Og Rødarmistrepræsentanternes
Sovjetter 4.-10. Juli 1918

37

Tale På Møde I Presnja-Distriktet 26. Juli 1918

58

Tale På Fællesmøde I Den Alrussiske Centrale Eksekutivkomite, Moskvas Sovjet, Bedriftskomiteerne Og Fagforbundene I Moskva 29. Juli 1918

60

Til Alle Guvernements- Og Kredssovjetter

78

Kammerater, Arbejdere! Op Til Den Sidste, Afgørende Kamp!

80

Brev Til De Amerikanske Arbejdere

85

Fællesmøde Af Den Alrussiske Centrale Eksekutivkomite, Moskvas Sovjet, Bedriftsrådene Og Fagforbundene 22. Oktober 1918

99

Værdifulde Indrømmelser Af Pitirim Sorokin

102

Tale På "Den Røde Officers Dag" 24. November 1918

112

Den Proletariske Revolution Og Renegaten Kautsky

113

 

Forord

113

 

Hvordan Kautsky forvandlede Marx til en ordinær liberal

115

 

Borgerligt og proletarisk demokrati

125

 

Kan den udbyttede og udbytteren være lige?

133

 

Sovjetterne vover ikke at gøre sig til statsorganisationer

140

 

Den Konstituerende Forsamling og sovjetrepublikken

146

 

Sovjetforfatningen

154

 

Hvad er internationalisme?

163

 

Tjenstvillighed over for bourgeoisiet maskeret som "økonomisk analyse"

176

 

Tillæg I : Teser om den Konstituerende Forsamling

200

 

Tillæg II: Vanderveldes nye bog om staten

200

Kommunistisk Internationales Første Kongres 2.-6. Marts 1919

207

 

Tale ved kongressens åbning 2. marts

207

 

Teser og beretning om borgerligt demokrati og proletarisk diktatur 4. marts

208

RKP(b)s 8. Kongres 18.-23. Marts 1919

225

 

Beretning om partiprogrammet 19. marts

225

 

Slutord til diskussionen om partiprogrammet 19. marts

244

 

Beretning om arbejdet på landet 23. marts

255

Brev Til Petrograds Arbejdere Om Hjælp Til Østfronten

271

Teser Fra RKP(b)s Centralkomite I Forbindelse Med Situationen På Østfronten

272

Pas På Spionerne!

275

Tredje Internationale Og Dens Plads I Historien

276

Hilsen Til De Ungarske Arbejdere

284

Et Storstilet Initiativ

289

 

Arbejdernes heroisme i baglandet.
Om "kommunistiske subbotniker"

289

Noter

313

Navneregister

343

 
1 

 

Bind 12

"Venstre"-kommunismen en Børnesygdom

         

Til den danske udgave

7

 

I. I hvilken forstand kan man tale om, at den russiske revolution har international betydning?

11

 

II. En af grundbetingelserne for bolsjevikkernes sejr

14

 

III. Hovedetaperne i bolsjevismens historie

17

 

IV. I kamp mod hvilke fjender inden for arbejderbevægelsen har bolsjevismen udviklet, styrket og stålsat sig?

21

 

V. "Venstre"-kommunismen i Tyskland. Førere – parti – klasse – masse

29

 

VI. Bør revolutionære arbejde i reaktionære fagforeninger?

36

 

VII. Skal man deltage i borgerlige parlamenter?

45

 

VIII. Ingen kompromisser?

55

 

IX. "Venstre"-kommunismen i England

66

 

X. Nogle konklusioner

79

Tillæg

 

I. Spaltningen mellem de tyske kommunister

93

 

II. Kommunisterne og de Uafhængige i Tyskland

95

 

III. Turati og co. i Italien

97

 

IV. Urigtige slutninger ud fra rigtige præmisser

99

 

V.

103

 

Brev fra Wijnkoop

104

Noter

105

Navneregister

115

 
1 

 

Bind 13

Udvalgte værker juli 1919-oktober 1920

         

Til den danske udgave

7

Alle Til Kamp Mod Denikin!

13

 

Øjeblikkets hovedopgave

14

 

Folket skal kende sandheden om Koltjak og Denikin

15

 

Arbejdet blandt dem, der mobiliseres

16

 

Arbejdet blandt desertørerne

17

 

Direkte hjælp til hæren

17

 

Nedskæring af ikke-militært arbejde

19

 

Arbejdet i frontzonen

21

 

Forholdet til de militære specialister

23

 

Kampen mod kontrarevolutionen i baglandet

26

 

Almindelig mobilisering af befolkningen til krigstjeneste

29

 

"Arbejde på revolutionær vis"

30

Om Staten

31

Brev Til Arbejderne Og Bønderne I Anledning Af Sejren Over Koltjak

49

Petrograd-arbejdernes Eksempel

57

Resultaterne Af Partiugen I Moskva Og Vore Opgaver

60

Økonomi Og Politik Under Proletariatets Diktatur

65

Sovjetmagten Og Kvindens Stilling

75

Til Kamp Mod Brændselskrisen

79

Beretning På Den 2. Alrussiske Kongres Af Kommunistiske Organisationer Fra Orientens Folk 22. November 1919

83

Tale På Landbrugskommunernes Og Landbrugsartellernes 1. Kongres 4. December 1919

95

Brev Til Ukraines Arbejdere Og Bønder I Anledning Af Sejren Over Denikin

105

Svar På Spørgsmål Fra Karl Wiegand, Berlin-korrespondent For Det Amerikanske Bureau Universal Service

112

RKP (b )'s 9. Kongres

115

 

Centralkomiteens beretning 29. marts

115

 

Slutord på centralkomiteens beretning 30. marts

133

Fra Ødelæggelsen Af Den Gamle Ordning Til Skabelsen Af Den Nye

143

Udkast Til Teser Om Det Nationale Og Koloniale Spørgsmål

147

Udkast Til Teser Om Landbrugsspørgsmålet

153

Kommunistisk Internationales 2. kongres 19. juli-17. august 1920

165

 

Tale om den internationale situation og Kommunistisk Internationales hovedopgaver

165

 

Beretning fra kommissionen for nationale og koloniale spørgsmål 26. juli

183

Ungdomsforbundenes Opgaver

189

Om Proletarisk Kultur

206

Noter

209

Navneregister

217

 
1 

 

Bind 14

Udvalgte Værker november 1920-juli 1921

         

Til den danske udgave

7

Tale På Den Alrussiske Konference Med Delegerede Fra Udvalgene For Politisk Voksenundervisning i Guvernementernes Og Amternes Skolevæsen

13

8. Alrussiske Sovjetkongres 22.-29. December 1920

23

Om Fagforeningerne, Om Den Nuværende Situation Og Om Kammerat Trotskijs Fejl

54

Krisen I Partiet

79

Endnu En Gang Om Fagforeningerne, Om Den Nuværende Situation Og Om Kammeraterne Trotskijs Og Bukharins Fejl

90

 

De fraktionelle aktioners fare for partiet

91

 

Formel demokratisme og revolutionær formålstjenlighed

94

 

Den politiske fare ved splittelse i fagbevægelsen

95

 

Om de principielle divergenser

100

 

Politik og økonomi. Dialektik og eklekticisme

103

 

Dialektik og eklekticisme. "Skole" og "apparat"

111

 

Slutbemærkninger

121

RKP(b)'s 10. Kongres 8.-16. Marts 1921

129

 

Udkast til 10. partikongres' resolution om partiets enhed

129

 

Udkast til 10. partikongres' resolution om den syndikalistiske og anarkistiske afvigelse i vort parti

132

Tale På Transportarbejdernes Alrussiske Kongres

136

Til De Kommunistiske Kammerater I Aserbajdsjan, Grusien, Armenien, Dagestan Og Bjergrepublikken

149

Om Levnedsmiddelskatten

152

 

I stedet for indledning

152

 

Om Ruslands nuværende økonomiske liv

153

 

Om levnedsmiddelskat, om fri handel, om koncessioner

163

 

Politiske resultater og konklusioner

181

 

Slutning

186

Kommunistisk Internationales 3. Kongres

189

 

1. RSFSR's internationale stilling

189

 

2. Forholdet mellem klassekræfterne i international målestok

190

 

3. Forholdet mellem klassekræfterne i Rusland

191

 

4. Proletariatet og bønderne i Rusland

191

 

5. Krigsforbundet mellem proletariatet og bønderne i RSFSR

192

 

6. Overgangen til rigtige økonomiske relationer mellem proletariatet og bønderne

193

 

7. Betydningen af og betingelserne for, at sovjetmagten giver
plads for kapitalisme og koncessioner

193

 

8. Vor levnedsmiddelpolitiks resultater

194

 

9. Det materielle grundlag for socialismen og planen for Ruslands elektrificering

194

 

10. Det "rene demokrati", II og II1/2 Internationale, de socialrevolutionære og mensjevikkerne som kapitalens forbundsfæller

195

 

Tale til forsvar af Kommunistisk Internationales taktik

197

Noter

207

Navneregister

223

 
1 

 

Bind 15

Udvalgte Værker august 1921-marts 1923

         

Til den danske udgave

7

Nye Tider, Gamle Fejl I Ny Form

13

Om Partirensningen

22

Til Oktoberrevolutionens Fireårsdag

25

Om Guldets Betydning Nu Og Efter Socialismens Fuldstændige Sejr

34

Udkast Til Teser Om Fagforeningernes Rolle Og Opgaver Under Den Nye Økonomiske Politik

42

 

1. Den nye økonomiske politik og fagforeningerne

42

 

2. Statskapitalisme i en proletarisk stat og fagforeningerne

43

 

3. Statsforetagender, der omstilles til såkaldt økonomisk driftsrentabilitet og fagforeningerne

43

 

4. Den væsentlige forskel mellem proletariatets klassekamp i en stat, der anerkender privateje af jord, fabrikker osv. og politisk beherskes af kapitalistklassen, og proletariatets klassekamp i en stat, der ikke anerkender privateje af jorden og flertallet af storbedrifterne, og som politisk beherskes af proletariatet

44

 

5. Tilbage til frivilligt medlemskab i fagforeningerne

45

 

6. Fagforeningerne og ledelsen af bedrifterne

45

 

7. Fagforeningernes rolle og deltagelse i den proletariske stats økonomiske og statslige organer

46

 

8. Forbindelse med masserne som hovedbetingelse for alt fagforeningsarbejde

48

 

9. Modsigelser i fagforeningernes stilling under proletariatets diktatur

49

 

10. Fagforeningerne og specialisterne

50

 

11. Fagforeningerne og den småborgerlige indflydelse i arbejderklassen

51

Forslag Til Direktiv Fra RKP(b)s Centralkomite Til Den Sovjetiske Delegation På Genuakonferencen

53

Om Den Kæmpende Marxismes Betydning

57

Fra RKP (b) s 11. Kongres 27. Marts-2. April 1922

66

 

Centralkomiteens politiske beretning

66

 

Tale ved afslutningen af kongressen

109

Om "Dobbelt" Indordning Og Lovhåndhævelse

112

Beretning På Kominterns 4. Kongres 13. November 1922

127

Bemærkninger Om Vor Delegations Opgaver i Haag

131

Om Dannelsen Af USSR

135

Tale På Plenarmødet I Moskvasovjetten 20. November 1922

138

Om Monopolet På Udenrigshandel

147

Brev Til Kongressen

151

Dagbogsblade

167

Om Kooperationen

171

Om Vor Revolution

180

Hvordan Vi Skal Reorganisere Arbejder- Og Bondeinspektionen

184

Hellere Mindre, Men Bedre

189

Noter

205

Navneregister

221

 
1 

 

Bind 16

Udvalgte Værker
Sagregister

         

Forord

7

Kommentarer og rettelser

9

 

Om boykotten

13

Erobret og bogført

21

Arbejdernes stat og partiugen

24

Til vore rødarmister

27

Brev til Tula-arbejderne

28

 

Sagregister

31

Titelregister

157

 

Noter

171

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16