Marxists Internet Archive: македонски

 


Џорџ Орвел

(1903-1950)


 

1936: Убивањето слон

1937: Разоткривање на шпанската тајна

1938: Во знак на почит на Каталонија (извадок)

1943: Зошто социјалистите не веруваат во забава

1944: Писмо до Ноел Вилмет

1946: Политиката и англискиот јазик

1946: Зошто пишувам?

1949: 1984 (извадоци)