Marxists Internet Archive: Македонски

 


Капитализмот, природата и климатската правда


 

1909: Антон Панекук Уништувањето на природата

1993: Мари Букчин Што е социјалната екологија?

1993: Мари Букчин Општеството и екологијата (извадок)

2011: Наоми Клајн Борбата против климатските промени зависи од нас: 99-те проценти

2013: Вандана Шива Како економскиот раст се сврте против животот

2017: Наоми Клајн Како моќта профитира од катастрофа?

2018: Елизабет Терзакис Маркс и природата: зошто сега ни треба Маркс повеќе од кога и да било

2018: Себастијан Ливингстон Консумеризмот и екосоцијализмот

2019: Наоми Клајн Под оган (извадок бр. 1), (извадок бр. 2)

 

Системски промени, не климатски промени