Marxists Internet Archive: Македонски

 


Јосип Броз Тито

(1892 - 1980)


БИОГРАФИЈА

1939: Исклучувања

1939: Троцкизмот и неговите помагачи

1959: 40 години револуционерна борба на КПЈ

1968: Говор по повод студентските демонстрации

1968: Говор на Шестиот конгрес на Сојузот на синдикатите на Југославија

___________

Види исто така

1961: Анте Цилига Како Тито ја презеде Комунистичката партија на Југославија


Тито во Бихаќ 1942