MIA : Algemeen archief : Jaap Kruithof

Jaap Kruithof

Jaap Kruithof

1929 - 2009

Samen met Etienne Vermeersch en Leo Apostel maakte Kruithof naam als de filosofen van de Gentse Universiteit en Vlaamderen in het algemeen. Met Leo Apostel werd gewerkt aan vakgroep Moraalwetenschap te Gent; met Leo Apostel heeft hij zich ingespannen voor het uitbouwen van een moraalwetenschap die de ethiek wetenschappelijk wou gronden. Kruithof was ook actief in en met allerlei linkse organisaties. Hij publiceerde ook in deze zin verscheidene boeken. Aanvankelijk was Kruithof lid van de Belgische Socialistische Partij, na een conflict verliet hij de partij en ging hij aanleunen bij radicaal links. Hij was fel tegen de kapitalistische markteconomie en actief in organisaties uit de andersglobaliseringsbeweging zoals ATTAC. Wat niet belette dat hij blijvende aandacht gaf aan ecologie.


Werken:

De grootte van het Belgische proletariaat tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw, 1960

De grootte van het Belgisch proletariaat tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw, 1960

Marx en de oorzaken van de menselijke aliënatie, 1965

Ingaan op de dingen, 1992


Jaap KRUITHOF en Freddy MORTIER (editors)
DE ARBEID IN HEGELS FILOSOFIE
Colloquium ingericht door de dienst voor Moraalfilosofie van de Rijksuniversiteit Gent op 23 en 24 april 1982


Zoek knop