V.I. Lenin
Over Gorki
Hoofdstuk 18


Aan W. R. Menzjinski

24.VI.21

Werken, 5de uitgave, deel 52, blz. 289.

Kameraad Menzjinski,

Gisteren was Gorki bij me en die vertelde, dat u beloofd had om te helpen bij een zaak, blijkbaar de Expertisecommissie.[1]

Hij vraagt om twee automobielen.

Beschikt u over voldoende macht om hem zo’n kleinigheid te verschaffen uit de Tsjeka van het goevernement Petrograd?

Als u dat niet kunt, schrijft u me dan meteen, dan kan ik Skljanski nog vragen.

Gorki moet snel geholpen worden, want zo kan hij de grens niet over en hij heeft last van bloedspuwingen.

Maakt u er maar een buitengewone regeling van, laat uw macht gelden en zorgt u voor de uitvoering (niet via papiertjes).

Als u het tegen mijn verwachting in niet kunt doen, antwoordt u me dan meteen en stuurt u dit terug, dan wend ik me tot de militaire autoriteiten.

Lenin

_______________
[1] Bedoeld wordt de expertisecommissie, die in juni 1921 werd ingesteld door de Raad van Arbeid en Verdediging voor het onderzoeken van de werken van de buitenlandse uitgeverij.