V.I. Lenin
Over Gorki
Hoofdstuk 19


Aan A. M. Gorki

9.VIII.21

Werken, 5de uitgave, deel 53, blz. 109.

Aleksej Maksimovitsj!

Ik heb uw brief doorgestuurd aan L. B. Kamenev. Ik ben zo moe, dat ik letterlijk niets kan doen.

Maar u hebt bloedspuwingen en toch vertrekt u maar niet!! Dat is bepaald gewetenloos en nog irrationeel ook.

In Europa kunt u in een goed sanatorium genezen en nog drie keer zoveel dingen doen ook. Dat is echt waar. Maar bij ons komt het noch van genezing, noch van dingen doen — alleen maar drukte. Je reinste drukte.

Vertrekt u toch, gaat u toch genezing zoeken. Weest u alstublieft niet halsstarrig.

Uw Lenin