Leon Trotski

Na Sedovs dood


Geschreven: 22 februari 1938
Eerste publicatie: Writings of Leon Trotsky [1937-38]. Pathfinder Press, New York 1970
Bron: Uit het archief van James P. Cannon. Brief aan de leiding van de Socialist Workers Party (SWP) in de Verenigde Staten
Vertaling: Karel ten Haaf
Deze versie: Overgenomen uit: Trotski - Leo Sedov - zoon, vriend strijder. En andere geschriften rond de dood van Leo Sedov. Nieuwe Nederlandstalige Trotski Bibliotheek 1. Revolutionair-Socialistische Publicaties, Groningen 2007
HTML: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, mei 2007


22 februari 1938

Beste vrienden,

We hebben jullie telegrammen en brieven ontvangen. Jullie begrijpen zonder nadere uitleg dat ze een enorme steun voor ons waren in deze verschrikkelijke dagen, ik kan wel zeggen de verschrikkelijkste van ons leven.

Samen met Natalja schreef ik tijdens deze dagen een artikel over Leo. Het was niet alleen een politieke plicht, maar het was ook de enige manier om niet ons verstand kwijt te raken. Ik droeg het artikel op aan onze jeugd. Het zou een grote steun zijn voor Natalja en mij als dit schrijven zo snel mogelijk door onze jongerenorganisatie gepubliceerd zou kunnen worden in de vorm van een boekje. Het is mogelijk dat sommige dingen niet duidelijk genoeg zijn voor de jonge generatie. Een kameraad, indien mogelijk Shachtman, zou een toelichting kunnen schrijven aan het eind, als een appendix; niet meer, stel ik voor, dan één of twee pagina’s om het algehele karakter van dit geschrift niet te veranderen. Ik heb afgezien van tussenkopjes. Ze lijken me overbodig in dit geval.

Elf pagina’s worden hier vertaald en zullen morgen worden verzonden per luchtpost, en de laatste elf pagina’s zouden onmiddellijk vertaald moeten worden in New York. We sturen een afschrift van de Russische tekst naar kameraad Wright, en voor het geval hij afwezig is een tweede afschrift naar kameraad Glenner. We laten de eindredactie over aan hen, Shachtman, of één van jullie. Het is niet nodig het manuscript op te sturen voor correctie. Ik ben ervan overtuigd dat het werk met de benodigde zorgvuldigheid gedaan zal worden.

Ik beloofde in mijn vorige brief om jullie een manuscript te zenden, dat van een boekje, Hun moraal en de onze. Maar op dat moment wist ik niet dat ik de volgende paar dagen een necrologie zou moeten schrijven over Leo. Het beloofde boekje is bijna klaar. Ik zal het opdragen aan de nagedachtenis van Leo omdat hij een waarachtige vertegenwoordiger was van onze moraal.

Het telegram over de reis van kameraad Hank Stone is afgelopen nacht verzonden. Hij zal in ons huis worden ontvangen als een nieuw lid van ons gezin.

Uit de laatste brieven licht ik twee voorstellen of plannen, één over jullie komst met vrienden uit Minnesota, de tweede over een meer nabije reis van Glenner en jullie. Het is onnodig te zeggen dat Natalja en ik jullie met vriendschap en liefde zullen ontvangen, maar de reis van Glenner en jullie is niet spoedeisend, vooral gezien de reis van Hank Stone. Ik schrijf over deze kwestie afzonderlijk aan Van.

Hartelijke groet aan jullie en al onze vrienden en hartelijk dank voor alles dat jullie hebben gedaan en doen.

Van Natalja en mijzelf,
vriendelijke groet,
Leon Trotski

P.S. - We hebben nu een klein tweede huis op het terrein hiernaast. Het is meer dan eenvoudig en niet gemeubileerd. Het kan jullie ter beschikking gesteld worden als jullie hier langer dan een week zullen verblijven; in dat geval zou het uit financieel oogpunt zin hebben om wat bedden te kopen en de keuken in dit kleine huis in orde te brengen. In dat geval raad ik jullie aan om wat lakens en dekens mee te nemen. Er zijn vier kleine kamers en een keuken in het ‘huis’. Als jullie akkoord gaan met deze suggestie, telegrafeer dan “Huisvesting akkoord”. We zullen dan proberen de kamers schoon te maken.

L.T.