MIA : Archief : Walter Ulbricht

Walter Ernst Paul Ulbricht werd in juni 1893 geboren in Leipzig. Ulbricht werd in 1908 lid van de Socialistische Arbeidsjeugd en in 1912 van de Sozialistische Partei Deutschland (SPD). Na de Eerste Wereldoorlog sloot Ulbricht zich aan bij de Spartakusbund. Deze partij kreeg in 1919 de naam Kommunistische Partei Deutschland. In het midden van de jaren twintig studeerde Walter Ulbricht aan de partijhogeschool in Moskou. Van 1926 tot 1933 was Walter Ulbricht lid van de Saksische Landdag en van 1928 tot 1930 was Ulbricht lid van de Rijksdag voor de KPD. In 1935 vluchtte Walter Ulbricht uit Duitsland en vestigde zich later in Moskou. Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie werd Walter Ulbricht lid van het Nationaal Comité voor een vrij Duitsland (NKFD). Deze organisatie werd door de Sovjet-Unie in het leven geroepen. Na de Tweede Wereldoorlog keerde Walter Ulbricht terug naar Duitsland. Ulbricht vestigde zich in de Sovjetrussische bezettingszone. Na de oprichting van de Sozialistische Einheitspartei Deutschland (SED) in 1946 werd Walter Ulbricht gekozen tot vice-voorzitter van deze partij. In 1950 werd Walter Ulbricht secretaris-generaal van de SED. Hierdoor werd hij de belangrijkste man van Oost-Duitsland.
Tijdens de opstand van Berlijn in 1953 waren Ulbricht en de SED in verwarring; moesten zij geweld gebruiken tegen de boeren en arbeiders in een boeren en arbeiders heilstaat? Uiteindelijk sloegen de Russen de opstand neer ten koste van vermoedelijk vele honderden levens. De macht van de SED en Ulbricht waren vanaf dat moment onaantastbaar.
Ulbricht volgde tot de jaren zeventig een Moskou getrouwe lijn. Aan het begin van de jaren zeventig ging Walter Ulbricht een meer onafhankelijke koers varen. Als gevolg hiervan moest hij in mei 1971 zijn functie als secretaris-generaal van de SED neerleggen. Hij bleef echter voorzitter van de Staatsraad. Populair werd Ulbricht nooit, hij had een weinig charismatische uitstraling. Walter Ulbricht overleed in augustus 1973 op 80-jarige leeftijd in Berlijn. Hij werd opgevolgd door Erich Honecker.

Walter Ulbricht

1893 - 1973

“Iets nieuws is gebeurd: Voor het eerst in de Duitse geschiedenis wordt ons vaderland geleid door een plan dat slechts de behoeften van de mensen onderzoekt, en streeft naar de bouw van welvaart en het opnieuw opbouwen van ons vaderland.”


Walter Ulbricht

Werken:

1952 — Ons vijfjarenplan voor een vreedzame opbouw

1960 — Uit de programma verklaring van de voorzitter van de Staatsraad van de DDR voor de volkskamer

1961 — Onze schat: socialistische brigaden en arbeidsgemeenschappen

1961 — Het betrekken van alle mensen bij de socialistische opbouw

 

 


Zoek knop