James Connolly (1909)

La oss fri Irland!


Fra James Connollys hefte Workshop talks (1909)
Oversatt av Marianne Tveitan. Teksten er med venlig tilladelse kopieret fra Marianne Tveitans http://home.online.no/%7Etveitan/is/teis2.htm

Kodet for Internet av Jørn Andersen, feb. 1999


Våre irsk-amerikanske ledere sier at alt irer her i landet burde samle seg om og stå sammen om, er å bruke våre stemmer til å fri Irland.

Klart, la oss frigjøre Irland!
Gi blaffen i sånne grunnleggende ideer som arbeide og lønn, sunne hjem, eller liv som ikke overskygges av fattigdom.

La oss fri Irland!
Den svindlende godseieren er også en ire, og hvorfor skulle vi hate ham? Nei, vi må ikke snakke vondt om vår bror - ikke engang når han setter opp leia.

La oss fri Irland!
Den profitt-sultne kapitalisten, som stjeler fra oss 3/4 av fruktene av vårt arbeide, som suger margen fra våre ben, fra vår ungdom og deretter kaster oss ut på gaten, som et utbrukt redskap når vi har blitt for tidlig gamle i hans tjeneste, er ikke også han en ire, og kanhende en patriot, og hvorfor skal vi tenke vondt om ham?

La oss fri Irland!
"Landet som fødte og fostret oss". Og godseieren som tvinger oss til å betale for tillatelse til å bo i det.

La oss skåle for friheten!
"La oss fri Irland," sier patrioten, men vil ikke ta i sosialismen.
La oss forene oss og kn-nuse de br-rutale britene. La oss forene oss, sier han, alle klasser og uavhengig av tro.
Og, sier proletaren, etter at vi har knust britene og frigjort Irland, hva så?
Å ja, da kan du gå tilbake til slummen din igjen, alt som før.

Ja, la oss skåle for friheten!
Og, sier land-arbeideren, etter at vi har frigjort Irland, hva så?
Å, da kan du fortsette å skrape sammen penger til godseierens leie eller til lånehaiens renter. Alt som før.

Ja, la oss skåle for friheten!
Når Irland er fritt, sier patrioten, som ikke vil vite av sosialismen, skal vi beskytte alle klassene, men dersom du ikke kan betale leia di blir du dømt som nå. Men utkasterne vil ha grønne uniformer, og harpen vil være uten kronen, og fullmakten til å kaste deg ut vil ha stempelet til den Irske Republikken.
Det er vel verdt å kjempe for?!
Og når du ikke kan finne jobb, gir opp og må til fattighuset, vil du bli ekskortert av det nærmeste regimentet av den irske hær, til tonene av "St. Patrick's Day".
Å, da ville det være godt å leve!
"With the Green Flag floating o'er us" og en stadig voksende hær av arbeidsløse arbeidere marsjerer under det Grønne Flagget, og ønsker at de hadde hatt noe å spise. Akkurat som nå.

Ja, la oss skåle for friheten!
Vel, min venn, jeg er også ire, men mer logisk enn som så. Kapitalismen er en parasitt på industrien; like ubrukelig i dagens stadie som en hvilken som helst parasitt i dyre- eller planteriket er for dyret eller planten den lever av.
Denne menneskelige iglen lever på arbeiderklassen. Det er i arbeiderklassens interesse, og dens plikt, å bruke alle midler i dens makt for å jage vekk denne parasittklassen fra posisjonen som gir den rett til å plyndre.
Derfor; la oss organisere oss som klasse, for å møte våre herrer og knuse deres herredømme; organisere oss for å drive dem fra deres grep om det sosiale livet gjennom deres politiske makt. Organisere oss for å vriste oss løs fra det utplyndrende grep de har om landet og fagforeningene og som gjør slaver av oss.
Organisere oss for å rense vårt sosiale liv fra kannibalismen og splittelsen oss imellom.
Organisere oss for et rikt, fritt og lykkelig liv;

FOR ALLE ELLER INGEN.


Sist oppdatert 30 / 09 / 2000
rolf@marxists.org