Marxists Internet Archive

Norsk seksjon

James Connolly (1868-1916)

Foreløpig er følgende tekster tilgjengelige på norsk – enten direkte i arkivet eller via links til andre deler av nettet:

Se også:
The James Connolly Internet Archive – Tekster på engelsk

Filosofene har bare tolket verden forskjellig; det det kommer an på er å forandre den.

(Karl Marx: Teser om Feuerbach)

30 / 09 / 2000
rolf@marxists.org