Sosialismens utvikling fra utopi til vitenskap

Friedrich Engels (1880)


Tre omskrevne kapitler fra Engels "Anti-Dühring"" - offentliggjort i La Revue socialiste nr. 3, 4 og 5 1880, og utgitt som brosjyre samme år.

Denne utgaven inneholder i tillegg til den opprinnelige teksten med forord, den omfangsrike innledningen til den engelske utgaven av 1882.

Kodet for Internet av Mathias Bismo, januar 1999


Forord til den første tyske utgaven

Innledning til den engelske utgaven av 1882

1. Den utopiske sosialisme

2. Den dialektiske materialisme

3. Den kapitalistiske utvikling


Sist oppdatert 4.2.99