Karl Marx (1818-1883)
Friedrich Engels (1820-1895)

[Marx og Engels på den 1. Internasjonales kongress i 1872]

Følgende tekster er tilgjengelige på norsk – enten direkte i arkivet eller via lenker til andre deler av nettet:

1839

(E)

Brev fra Wuppertal

1844

(M)

Det fremmedgjorte arbeide

1845

(M)

Teser om Feuerbach

1845-46

(M/E)

Den tyske ideologi: Kapitlet om Feuerbach (studieutgåve)

1847

(E)

Kommunismens grundsætninger

1848

(M/E)

Det kommunistiske manifest

April 1849

(M)

Lønnsarbeid og kapital
(Kap. IKap. IIKap. IIIKap. IVKap. V)

1850

(M/E)

Adresse fra Sentralkomiteen til Kommunistforbundet

April 1856

(M)

Tale ved årsfesten til The People's Paper

September 1857

(M)

Sepoyenes brutalitet og engelskmennenes

Juni 1865

(M)

Lønn, pris og profitt
(1234567891011121314)

1866/1871

(M)

Resolusjoner vedtatt av Den internasjonale arbeiderassosiasjon

1867

(M)

Kapitalen. Første bok: Kapitalens produksjonsprosess (Ikke komplett)

Mars 1868

(E)

"Kapitalen"

1870

(M)

Generalrådets første adresse om den fransk-tyske krigNo 2

1870-71

(E)

Pariserkommunen

1873

(E)

Om autoritet

1880

(E)

Sosialismens utvikling fra utopi til vitenskap

1881

(M)

Brev til Vera Sassulitsj

7.5-6.8 1881

(E)

Artikler fra "Labour Standard"
7. mai: En rimelig dagslønn for et rimelig dagsverk
21. mai: Lønnssystemet
28. mai: Fagforeninger
4. juni: Fagforeninger II
6. aug.: Sosiale klasser – nødvendige og overflødige

1884

(E)

Familiens, privateiendommens og statens opprinnelse

1885

(M)

Kapitalen. Annen bok: Kapitalens sirkulasjonsprosess (Ikke komplett)

5 mai 1885

(E)

Forord til 2. bind av "Kapitalen"

1891

(E)

Innledning, Borgerkrigen i Frankrike

20. april 1892

(E)

Om historisk materialisme

1894

(M)

Kapitalen. Tredje bok: Den kapitalistiske produksjons totalprosess (Ikke komplett)

1894

(M)

Kapitalen. Tredje bok: Loven om profittratens tendens til å minke

Se også:

The Marx/Engels Internet Archive – Tekster på engelsk
Ikke-engelsk seksjon: Marx/Engels – Tekster på andre språk


Sist oppdatert 20. juli 2009
fastylegar@marxists.org