Marcus Thrane

Gaardbrukeren og Peer


Arbeider-Foreningernes Blad, 1851


Gaardbrukeren: Har jeg ikke sagt Dig saa mange Gange, at du skal melde Dig ud af Arbeiderforeningen?

Peer:Jo, men sig mig hvorfor jeg skal gjøre det?

Gaardbrugeren: Du bliver for klog, Du er født til Træl! Du behøver ikke at vide og kjende vor Tids Begivenheder!

Peer: Tak skal I ha! Nei, saalænge der er liv i mig vil jeg være Medlem af Arbeiderforeningen; thi ene ved den kommer Sandheden for Dagens Lys; Forfølgelse og Had bidrager end mere til at befæste og styrke den! - Slip mig nu siger jeg, tænk ikke paa at prøve Kræfter med mig.

[Gaardbrukeren sitter paa Peers rygg]

03 / 10 / 2000
rolf@marxists.org