Marcus Thrane (1817-1890)

[thrane]

Kan sosialismen gå framover, kan det lykkes å tilveiebringe en arbeidets organisasjon
og en reform i eiendomsbegrepet, da er den moderne sivilisasjon reddet. Men lykkes det ikke
å tilveiebringe en forsoning mellom kapital og arbeid, i det hele tatt å etablere et system
som ikke er bygd på personlig egoisme, men på de menneskelige rettigheter, da vil den moderne
sivilisasjon ikke unngå samme skjebne som alle foregående sivilisasjoner: en dag vil komme da
ikke sten er tilbake på sten av Londons murer, og hjorder av kveg gresser der hvor en gang Paris
strålte i det gamle systems fulle glans. Sosialismen alene kan redde vår sivilisasjon.

Marcus Thrane, 1873

Sist oppdatert 23. august 2007
fastylegar@marxists.org