Marcus Thrane

Jeg takker gudene


Dagslyset juni 1877. Oversatt fra engelsk av Frans-Arne Stylegar.


Jeg takker gudene
for at jeg ble født i det 19. århundre!
For at jeg har har levd lenge nok til å høre begynnelsen av prestemaktens svanesang;
for at jeg er så glad i naturen og de naturlige omgivelser;
for at jeg har sansen for musikk, og ikke for poesi;
for at jeg har mot til å være fattig;
for at ulykkelige omstendigheter ikke har drevet meg så langt at jeg har solgt prinsippene mine;
for at jeg har levd lenge nok til å se at sosialismens endelige seier er en mulighet;
for at jeg alltid har noe som opptar meg og at jeg aldri kjeder meg;
for at jeg alltid er i godt humør;
for at min helse er god (nei, stopp! Det takker jeg ikke gudene for - det takker jeg meg selv for.)
for at jeg ikke har mange venner;
for at de få vennene jeg har, er trofaste venner;
for at jeg jeg aldri lovprises i de store skandinavisk-amerikanske avisene;
for at jeg er så hatet av mine landsmenn, all den stund de er som de er;
for at jeg kjenner menneskene godt nok til både å elske og forakte dem;
for at jeg ikke er en norsk nordmann fra Norge;
for at jeg ikke har påtatt meg noen slags offentlige verv i denne republikken;
for at jeg giftet meg i min ungdoms beste år;
for at jeg er en "synder", ikke en av de selvrettferdige;
for at jeg oppdro barna mine med disiplin, ikke tuktet dem i Herrens navn;
for at jeg tidlig forsto hva virkelig lykke er;
for at jeg slipper å leve blant hyklere;
og til sist for at jeg er fri som fuglen, både i kropp og sjel.


Sist oppdatert 21. august 2007
fastylegar@marxists.org