Walter Held (1910-1942)

[held]

Walter Held, eller Heinz Epe, som var hans egentlige navn, kom til Norge som tysk politisk flyktning i 1934. Han var sentral i den internasjonale venstreopposisjonen (trotskistene), og han spilte en avgjørende rolle når det gjaldt å gjenreise den revolusjonære tradisjonen i Norge i 1930-årene. Sammen med NKP-veteranen Jeanette Olsen var han drivkraften bak tidsskriftet Oktober og den såkalte Oktobergruppa, som blant annet inkluderte forfatterne Helge Krog, Arnulf Øverland og Sigurd Hoel. Internasjonalt samarbeidet han nært med Trotski.

Artikler av Walter Held (engelsk):
Walter Held Internet Archive

Mer om Walter Held:
Walter Held - dødsdømt av Hitler, myrdet av Stalin


Sist oppdatert 9. april 2008
fastylegar@marxists.org