W. I. Lenin

Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu.

SZKIC POPULARNY


Napisane: styczeń — czerwiec 1916 roku
Po raz pierwszy opublikowane: 1917 rok
Wersja elektroniczna: Piotr Strębski - Polska Sekcja MIA, luty 2001
Adaptacja i Korekta: Wojciech Figiel - Polska Sekcja MIA


Przedmowa

Przedmowa do francuskiego i niemieckiego wydania

Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu

  1. Koncentracja produkcji i monopole

  2. Banki i ich nowa rola

  3. Kapitał finansowy i oligarchia finansowa

  4. Wywóz kapitału

  5. Podział świata pomiędzy związkami kapitalistów

  6. Podział świata pomiędzy wielkimi mocarstwami

  7. Imperializm jako odrębne stadium kapitalizmu

  8. Pasożytnictwo i gnicie kapitalizmu

  9. Krytyka imperializmu

  10. Historyczne miejsce imperializmu

 

Powrót do strony głównej

Powrót do spisu prac Lenina