Polska sekcja MIA: Włodzimierz Lenin

Polska sekcja MIA przedstawia:

Włodzimierz Iljicz Lenin

1870 – 1924


Spis dostępnych prac:

kwiecień-maj 1900

Kapitalizm w rolnictwie

sierpień 1901

Nauki kryzysu

kwiecień 1905

Marks o amerykańskim „czarnym podziale”

maj 1905

Sofizmaty polityczne

grudzień 1905

Socjalizm a religia

maj 1909

O stosunku partii robotniczej do religii

czerwiec 1909

Klasy i partie w świetle ich stosunku do religii i kościoła

1 marca 1913

Losy historyczne nauki Karola Marksa

marzec 1913

Trzy źródła i trzy części składowe Marksizmu

7 czerwca 1913

Kapitalizm a podatki

21 lipca 1913

Jedna z „modnych” gałęzi przemysłu

luty-maj 1914

O prawie narodów do samostanowienia.

lipiec 1914

Karol Marks (krótki szkic biograficzny wraz z wykładem marksizmu)

jesień 1914

O dumie narodowej Wielkorusów

1915

W sprawie dialektyki

lipiec-sierpień 1915

Zagadnienie pokoju

lipiec-sierpień 1915

W sprawie oceny hasła „Pokój”

sierpień 1915

O haśle Stanów Zjednoczonych Europy

1916

Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu.

4 kwietnia 1917

O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji (Tezy Kwietniowe)

9 kwietnia 1917

O dwuwładztwie

kwiecień 1917

Zadania proletariatu w naszej Rewolucji - Projekt Platformy Partii Proletariackiej

10 lipca 1917

Zryw klasowy

sierpień-wrzesień 1917

Państwo a Rewolucja

7 listopada 1917

Referat o zadaniach Władzy Rad

7 listopada 1917

Do obywateli Rosji!

8 listopada 1917

Do robotników, żołnierzy i chłopów!

6 listopada 1918

Pierwsza rocznica Rewolucji Październikowej

7 listopada 1918

Przemówienie na wiecu-koncercie pracowników ogólnorosyjskiej komisji nadzwyczajnej

6 listopada 1919

Dwa lata Władzy Radzieckiej

5 grudnia 1919

Rezolucja w sprawie polityki międzynarodowej

kwiecień-maj 1920

Dziecięca choroba „lewicowości” w komunizmie

20 września 1921

O czystce partii

14 października 1921

W związku z czwartą rocznicą Rewolucji Październikowej

5 listopada 1921

O znaczeniu złota obecnie i po całkowitym zwycięstwie socjalizmu

7 listopada 1921

W związku z czwartą rocznicą Rewolucji Październikowej

13 listopada 1922

Pięć lat Rewolucji Rosyjskiej a perspektywy Rewolucji Światowej

grudzień 1922

List do zjazdu

grudzień 1922

W związku z zagadnieniem narodowości, czyli o „autonomizacji”

2 stycznia 1923

Kartki z dziennika

4-6 stycznia 1923

O spółdzielczości

16-17 stycznia 1923

O naszej rewolucji

23 stycznia 1923

Jak powinniśmy zreorganizować Inspekcję Robotniczo-Chłopską

2 marca 1923

Lepiej mniej, ale lepiej

 


Ostatnia aktualizacja: 18 września 2021