Polska sekcja MIA przedstawia:

Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy

Spis dostępnych prac:
„Rozłamowcy“
kwiecień 1916 Tezy o imperializmie i ucisku narodowym (tzw. Tezy redakcji „Gazety Robotniczej“)
Czasopisma:
1902 - 1904, 1908 - 1910 Przegląd Socjaldemokratyczny
Archiwa członków SDKPiL:

Róża Luksemburg

<Powrót do strony głównej Polskiej Sekcji MIA>