Marxists Internet Archive: Slovenčina


V. I. Lenin


1902: Čo Robit'? Pálčivé otázky nášho hnutia

1917: Štát a Revolúcia