August Bebel

1840–1913


August BebelNainen on vasta silloin tasa-arvonen miehen kanssa, kun hän ei ainoastaan oikeudellisesti, vaan myöskin taloudellisesti on samassa asemassa kuin mies, kun hän nauttii samoja ihmisoikeuksia kuin mies ja kun yhteiskunnalliset olosuhteet tekevät miehelle mahdottomaksi kohota naisen herraksi ainoastaan senvuoksi että hän on naisen elättäjä. Semmoinen yhteiskunnallinen olotila, joka ei tunne herroja eikä sorrettuja, ei valtiollisella, taloudellisella, eikä sukupuolielämän alalla, on sosialismi.
— August Bebel: Naisen asema porvarillisessa ja sosialistisessa yhteiskunnassa (1887)

Se hyvä, mikä kristinuskon herruuden aikana on esiintynyt, ei ole sen ansio, ja sitä huonoa ja pahaa, jonka se on mukanaan tuonut, emme me tahdo, siinä parilla sanalla meidän katsantokantamme.
— August Bebel: Uskonnollista väittelyä (1874)


Teoksia: