August Bebel

Nainen ja sosialismi

1879


Julkaistu: Ensimmäinen saksankielinen painos 1879
Suomennos: Yrjö Sirola. Ensimmäinen suomenkielinen painos 1904.
Lähde: »Nainen ja sosialismi», 2. painos 1907. Kyminlaakson työväen sanomalehti- ja kirjapaino-osuuskunta r.l.
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Tekijän luvalla alkuteoksen viidennestä neljättä
painoksesta suomentanut

Yrjö Sirola