Vladimir Lenin

Teokset


Osa 14

1908 — Materialismi ja empiriokritisismi


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 14. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1957
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1908
Kymmenen kysymystä referentille 1–4
Materialismi ja empiriokritisismi. Arvostelevia huomautuksia eräästä taantumuksellisesta filosofiasta 5–356
  Alkulause ensimmäiseen painokseen 7
  Alkulause toiseen painokseen 10
  Johdannon asemesta. Kuinka eräät »marxilaiset» ovat vuonna 1908 ja eräät idealistit vuonna 1710 koettaneet kumota materialismia 11–28
  I luku. Empiriokritisismin ja dialektisen materialismin tietoteoria. I 29–87
    1. Aistimukset ja aistimuskompleksit 29
    2. »Maailman elementtien löytö» 42
    3. Alkuperuste-koordinaatio ja »naiivi realismi» 56
    4. Onko luonto ollut olemassa ennen ihmistä? 64
    5. Ajatteleeko ihminen aivoilla? 76
    6. Machin ja Avenariuksen solipsismista 83
  II luku. Empiriokritisismin ja dialektisen materialismin tietoteoria. II 88–135
    1. »Olio sinänsä» eli V. Tshernov kumoaa Fr. Engelsiä 88
    2. »Transcensuksesta» eli V. Bazarov »muokkaamassa» Engelsiä 97
    3. L. Feuerbach ja J. Dietzgen oliosta sinänsä 108
    4. Onko objektiivinen totuus olemassa? 113
    5. Absoluuttinen ja suhteellinen totuus eli A. Bogdanovin löytämästä Engelsin eklektisismistä 122
    6. Käytäntökriteeri tietoteoriassa 129
  III luku. Dialektisen materialismin ja empiriokritisismin tietoteoria. III 136–186
    1. Mitä on materia? Mitä on kokemus? 136
    2. Plehanovin virhe »kokemus»-käsitteen suhteen 143
    3. Syysuhteesta ja välttämättömyydestä luonnossa 146
    4. »Ajattelun ekonomian (säästämisen) periaate» ja kysymys »maailman ykseydestä» 162
    5. Paikka ja aika 167
    6. Vapaus ja välttämättömyys 180
  IV luku. Filosofiset idealistit empiriokritisismin asekumppaneina ja seuraajina 187–244
    1. Kantilaisuuden arvostelu vasemmalta ja oikealta 187
    2. Siitä, kuinka »empiriosymbolisti» Jushkevitsh pilkkasi »empiriokriitikko» Tshernovia 198
    3. Immanentit Machin ja Avenariuksen asekumppaneina 202
    4. Mihin empiriokritisismi on kehittymässä? 211
    5. A. Bogdanovin »empiriomonismi» 220
    6. »Symbolien» (eli hieroglyfien) »teoria» ja Helmholtzin arvostelu 227
    7. Kahdenlaisesta Dühringin arvostelusta 233
    8. Kuinka J. Dietzgen saattoi miellyttää taantumuksellisia filosofeja? 238
  V luku. Uusin vallankumous luonnontieteessä ja filosofinen idealismi 245–308
    1. Nykyaikaisen fysiikan kriisi 247
    2. »Materia on kadonnut» 253
    3. Onko liike ilman materiaa ajateltavissa? 261
    4. Kaksi suuntausta nykyisessä fysiikassa ja englantilainen spiritualismi 269
    5. Kaksi suuntausta nykyisessä fysiikassa ja saksalainen idealismi 278 j
    6. Kaksi suuntausta nykyisessä fysiikassa ja ranskalainen fideismi 285
    7. Venäläinen »fyysikko-idealisti» 294
    8. »Fyysillisen» idealismin olemus ja merkitys 297
  VI luku. Empiriokritisismi ja historiallinen materialismi 309–351
    1. Saksalaisten empiriokriitikkojen retkeilyt yhteiskuntatieteiden alalle 309
    2. Kuinka Bogdanov oikoo ja »kehittelee» Marxia 317
    3. Suvorovin »Yhteiskunnallisen filosofian perusteista» 326
    4. Puolueet filosofiassa ja filosofiset tomppelit 330
    5. Ernst Haeckel ja Ernst Mach 341
  Loppulause 352
  Lisäys IV luvun 1. §:ään. Miltä taholta N. G. Tshernyshevski lähti arvostelemaan kantilaisuutta? 354–356
 
Huomautuksia 357–367
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 369–373
 
Kuvia
V. I. Leninin kirjan »Materialismi ja empiriokritisismi» ensimmäisen painoksen kansi. — 1909 6–7
 
Lataa Teosten 14. osa kokonaisena