Vladimir Lenin

Teokset


Osa 13

Kesäkuu 1907 — huhtikuu 1908


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 13. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1957
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1907
Boikottia vastaan. (Sosialidemokraattisen publisistin kirjoituksista) 1–35
  I 4
  II 10
  III 13
  IV 19
  V 22
  VI 30
  VII 35
Kreivi Heidenin muistolle. (Mitä meidän puolueettomat »demokraattimme» opettavat kansalle?) 36–43
Teesit alustuksesta, joka pidettiin Pietarin yleiskaupunkilaisessa konferenssissa heinäkuun 8 pnä. Sosialidemokraattisen työväenpuolueen suhtautumisesta kolmanteen duumaan 44–45
VSDTP:n kolmas konferenssi (»toinen yleisvenäläinen») 46–47
  1. Päätöslauselmaehdotus III valtakunnanduuman vaaleihin osallistumista koskevasta kysymyksestä 46
  2. Ammattiliittojen yleisvenäläistä edustajakokousta koskevan päätöslauselmaehdotuksen hahmotelma 47
Publisistin kirjoituksia 48–60
Stuttgartin kansainvälinen sosialistikongressi 61–67
Stuttgartin kansainvälinen sosialistikongressi 68–79
Alkulause kokoelmaan »Kahdentoista vuoden ajalta» 80–99
Vallankumous ja vastavallankumous 100–109
Kolmas duuma 110–119
Plehanovin kirjoituksesta 120–121
VSDTP:n Pietarin järjestön konferenssi. Sanomalehtiselostuksesta 122–127
  1. Selostus III Valtakunnanduumasta 122
  2. Päätöslauselma III Valtakunnanduumasta 125
  3. Selostus sosialidemokraattien osallistumisesta porvarilliseen lehdistöön 127
VSDTP:n neljäs konferenssi (»kolmas yleisvenäläinen»). Sanomalehtiselostuksesta 128–133
  1. Selostus III Valtakunnanduuman sosialidemokraattisen ryhmän taktiikasta 128
  2. Päätöslauselma III Valtakunnanduuman sosialidemokraattisen ryhmän taktiikasta 131
»Inhottavien orgioiden» valmistelu 134–139
Entä keitä ovat tuomarit? 140–147
Esipuhe Voinovin (A. V. Lunatsharskin) kirjaseen puolueen suhteesta ammattiliittoihin 148–155
Agraarikysymys ja »Marxin arvostelijat» 157–203
  X. Saksalaisen Bulgakovin, E. Davidin »teos» 159
  XI. Karjanhoito pien- ja suurtaloudessa 170
  XII. »Ihannemaa» niiden kannalta, jotka vastustavat marxilaisuutta agraarikysymyksessä 181
Sosialidemokratian agraariohjelma Venäjän ensimmäisessä vallankumouksessa vuosina 1905-1907 205–413
  I luku. Agraarikumouksen taloudelliset perustat ja olemus Venäjällä 208
    1. Maaomaisuus Euroopan-Venäjällä 208
    2. Mistä käydään taistelua? 213
    3. Kadettikirjailijat hämäävät taistelun olemusta 219
    4. Agraarikumouksen taloudellinen olemus ja sen aatteelliset ilmenemismuodot 222
    5. Porvarillisen agraarikehityksen kaksi tyyppiä 226
    6. Agraariohjelmien kaksi linjaa vallankumouksessa 230
    7. Venäjän maa-ala. Siirtoasuttamiskysymys 235
    8. Yhteenveto I luvun taloudellisista johtopäätöksistä 242
  II luku. VSDTP:n agraariohjelmat ja niiden tarkistus ensimmäisessä vallankumouksessa 242
    1. Missä on venäläisten sosialidemokraattien entisten agraariohjelmien virhe? 243
    2. VSDTP:n nykyinen agraariohjelma 245
    3. Kunnallistajien tärkeimmän perustelun tarkistus elämässä 248
    4. Talonpoikaisten agraariohjelma 254
    5. Keskiaikainen maanhallinta ja porvarillinen vallankumous 259
    6. Minkä vuoksi pienomistajain oli Venäjällä esiinnyttävä kansallistamisen puolesta? 263
    7. Talonpojat ja narodnikit osuusmaan kansallistamisesta 270
    8. M. Shaninin ja jakamisen muiden kannattajien virhe 273
  III luku. Kansallistamisen ja kunnallistamisen teoreettiset perustat 279
    1. Mitä on maan kansallistaminen? 280
    2. Pjotr Maslov korjailee Karl Marxin luonnoshahmotelmia 285
    3. Pitääkö narodnikkilaisuuden kumoamiseksi kumota Marx? 292
    4. Onko absoluuttisen koron kieltäminen yhteydessä kunnallistamisohjelmaan? 296
    5. Maan yksityisomistuksen arvostelua kapitalismin kehityksen kannalta 293
    6. Maan kansallistaminen ja »raha»-korko 301
    7. Minkälaisissa oloissa kansallistaminen voidaan toteuttaa? 304
    8. Onko kansallistaminen siirtymistä jakamiseen? 303
  IV luku. Poliittiset ja taktilliset näkökohdat agraariohjelman kysymyksissä 310
    1. »Takeet restauraatiota vastaan» 310
    2. Paikallinen itsehallinto »suojamuurina taantumusta vastaan» 316
    3. Keskusvalta ja porvarillisen valtion lujittaminen 321
    4. Poliittisen kumouksen kantavuus ja agraarikumouksen kantavuus 327
    5. Talonpoikaisvallankumous ilman sitä, että talonpoikaista valtaa vallan? 334
    6. Onko maan kansallistaminen riittävän joustava keino? 339
    7. Maan kunnallistaminen ja kunnallissosialismi 342
    8. Muutamia esimerkkejä kunnallistamisen aiheuttamasta sekaannuksesta 346
  V luku. Luokat ja puolueet toisessa Duumassa agraarikysymyksestä käydyissä keskusteluissa 349
    1. Oikeistolaiset ja lokakuulaiset 351
    2. Kadetit 357
    3. Oikeistolaistalonpojat 363
    4. Puolueettomat talonpojat 366
    5. Narodnikki-intelligentit 371
    6. Talonpoika-trudovikit (narodnikit) 377
    7. Sosialistivallankumoukselliset 382
    8. »Kansalliset» 387
    9. Sosialidemokraatit 396
  Loppuyhteenveto 403
  Jälkisanat 412
 
1908
Duuman budjettioikeuksien laajentamista koskevista keskusteluista 414–420
Postskriptumi kirjoitukseen »Duuman budjettioikeuksien laajentamista koskevista keskusteluista» 421
Poliittisia kirjoituksia 422–428
»Proletarin» toimituksen ilmoitus 429
Kirje A. M. Gorkille 430–437
Uusi agraaripolitiikka 438–442
Ammattiliittojen neutraalisuus 443–453
Portugalin kuninkaan murhasta 454–458
Kommuunin opetuksia 459–462
Tilattu poliisi patrioottinen mielenosoitus 463–468
Liberaalien harjoittamasta kansan pettämisestä 469–473
Kansainvälisen liberalismin arvio Marxista 474–478
 
Huomautuksia 479–499
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 501–507
 
Kuvat
Kansilehti »Kaikkien kalenterista vuodeksi 1908», jossa julkaistiin Leninin kirjoitus »Stuttgartin kansainvälinen sosialistikongressi». Leninin oma kappale 69
Kansilehti V. I. Leninin teosten kokoelmasta »Kahdentoista vuoden ajalta» 81
Viimeinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Sosialidemokratian agraariohjelma Venäjän ensimmäisessä vallankumouksessa vuosina 1905–1907». — Marraskuu—joulukuu 1907 410–411
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin kirjeestä A. M. Gorkille. — Helmikuun 25 pnä 1908 431
 
Lataa Teosten 13. osa kokonaisena