Vladimir Lenin

Teokset


Osa 12

Tammikuu–kesäkuu 1907


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 12. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1956
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1907
Sosialidemokratian vaalikamppailu Pietarissa 1–9
Porras portaalta 10–14
31 menshevikin vastalause 15–18
Vaalit Pietarissa ja 31 menshevikin kaksinaamaisuus 19–30
Miten on äänestettävä Pietarin vaaleissa? (Onko Pietarin vaaleissa mustasotnialaisten voiton vaaraa?) 31–42
Vaalit Pietarissa ja opportunismin kriisi 43–47
Vaalit Pietarin työväenkuuriassa 48–55
Sosialidemokraattien ja sosialistivallankumouksellisten vaalitaistelu Pietarin työväenkuuriassa 56–60
Miten pitää äänestää Pietarin vaaleissa? (Kenelle ovat eduksi tarut mustasotnialaisvaarasta?) 61–66
Ennakkotietoja Moskovan vaaleista 67–68
Poliittinen lidvaliadi 69–71
Pietarin työväenkuuriassa toimitettujen vaalien tulokset 72–78
Pietarin kaupungin Moskovan piirin selostuksesta II duuman vaaleista 79–80
Eräitä tietoja vaaleista työväenkuuriassa Etelä-Venäjällä 81–83
Pietarin vaalien merkitys 84–89
Esipuhe K. Marxin L. Kugelmannille kirjoittamien kirjeiden venajannökseen 90–98
Toinen duuma ja vallankumouksen toinen aalto 99–104
Pietarin vaalien tulokset 105–112
Alustus Pietarin järjestön konferenssissa duumakamppailua ja duumataktiikkaa koskevasta kysymyksestä. Lyhyt sanomalehtiselostus 113–118
  Loppulausunto 117
Päätöslauselmaehdotukset VSDTP:n viidennelle edustajakokoukselle 119–130
  1. Demokraattisen vallankumouksen nykyvaiheesta 121
  2. Suhtautumisesta porvarillisiin puolueisiin 122
  3. Proletariaatin luokkatehtävistä demokraattisen vallankumouksen nykyvaiheessa 124
  4. Sosialidemokratian taktiikasta valtakunnanduumassa 125
  5. Joukkojen taloudellisen kurjuuden ja taloudellisen taistelun kärjistymisestä 127
  6. Puolueettomista työväenjärjestöistä proletariaatin keskuudessa ilmenevän anarko-syndikalistisen virtauksen yhteydessä 128
VSDTP:n taktiikka vaalikamppailun aikana. »L'Humaniten» avustajalle annettu haastattelu helmikuun 17 (maaliskuun 2) pnä 1907 131–137
Toisen valtakunnanduuman avaaminen 138–141
Toinen duuma ja proletariaatin tehtävät 142–146
Ensimmäinen tärkeä askel 147–150
Pikkuporvarillinen taktiikka 151–154
Kahtiajaon järjestäjät tulevasta kahtiajakaantumisesta 155–157
Opportunismin taktiikasta 158–163
Bolshevikit ja pikkuporvaristo 164–168
Piakkoin tapahtuva duuman hajottaminen ja taktiikkakysymykset 169–173
Kadetit ja trudovikit 174–177
Stolypinin julistuksen johdosta. Vetoomuksen luonnos 178–180
Duuman vaalit ja Venäjän sosialidemokratian taktiikka 181–191
Vallankumouksellisen sosialidemokratian toimintaohjelma 192–202
  I 192
  II 197
Miten ei pidä kirjoittaa päätöslauselmia 203–226
  Jälkilauseeksi 225
Huomautus eestiläisten sosialidemokraattien päätöslauselmasta 227
Sopimusperusteet 228–232
Menshevikkien taktillinen toimintaohjelma 233–248
Puhe toisessa valtakunnanduumassa agraarikysymyksestä. Luonnos 251–283
Hyvin silittävät, mutta vasten karvaa 284–289
Duuma ja budjetin vahvistaminen 290–295
Käki kukkoa näin ylistää 296–299
Intelligentit sotivat intelligenssin herruutta Vastaan 300–303
Kiukkuista neuvottomuutta. (Kysymykseen työväen edustajakokouksesta) 304–317
Agraarikysymys ja vallankumouksen voimat 318–321
Aneeminen duuma eli aneeminen pikkuporvaristo 322–325
Voitonriemuisaa typeryyttä eli kadettimielisia eserriä 326–329
Sosialidemokraattinen ryhmä ja huhtikuun 3. päivä duumassa 330–333
Venäjän vallankumouksen voima ja heikkous 334–342
  I 334
  II 339
Esipuhe kirjan »J. Ph. beckerin, J. Dietzgenin, F. Engelsin, K. Marxin ynnä muiden kirjeitä F. A. Sorgelle ynnä muille» venäjänkieliseen painokseen 343–363
  Sosialidemokratian intelligenttiopportunisräin klassillinen arviointi 355
Duuma ja Venäjän liberaalit 364–368
Fr. Mehring toisesta duumasta 369–376
  Saksalainen liberalismi ja Venäjän duuma 370
Larin ja Hrustaljov 377–381
Uudelleenjärjestäminen ja kahtiajaon poistaminen Pietarissa 382–390
Yleiskansallisen vallankumouksen kysymyksestä 391–395
Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen sotilas- ja taistelujärjestöjen marraskuun konferenssin pöytäkirjojen johdosta 396–405
Selostus VSDTP:n V edustajakokoukselle kahtiajakaantumisesta Pietarissa ja siihen liittyvästä puolueoikeuden järjestämisestä 406–423
  I. Leninin puolustuspuhe (eli syytöspuhe keskuskomitean menshevististä osaa vastaan) puolueoikeudessa 408
  II. lyhyt konsepti Pietarissa tapahtuneen kahtiajakaantumisen tositapahtumien historiasta 420
VSDTP:n V edustajakokous. Huhtikuun 30 — toukokuun 19 (toukokuun 13 — kesäkuun 1) pnä 1907 425–477
  1. Puhe edustajakokouksen päiväjärjestyksestä käytyjen keskustelujen aikana toukokuun 2 (15) pnä 427
  2. Puhe keskuskomitean toimintaselostuksen johdosta toukokuun 4 (17) pnä 430
  3. puhe duumaryhmän toimintaselostuksen johdosta toukokuun 8 (21) pnä 436
  4. Tosiasioihin perustuva ilmoitus toukokuun 10 (23) pnä 441
  5. Ilmoitus toukokuun 11 (24) pnä 443
  6. Selostus suhtautumisesta porvarillisiin puolueisiin toukokuun 12 (25) pnä 444
  7. Loppulausunto selostukseen suhtautumisesta porvarillisiin puolueisiin toukokuun 14 (27) pnä 457
  8. Puhe suhtautumisesta puolalaisten päätöslauselmaehdotukseen porvarillisista puolueista toukokuun 15 (28) pnä 463
  9. Väitteitä Trotskin korjausehdotuksia vastaan, jotka tämä ehdotti tehtäväksi edustajakokouksen hyväksymään porvarillisiin puolueisiin suhtautumista koskevaan bolshevikkien päätöslauselmaan toukokuun 15–16 (28–29) pnä 467
  10. Väitteitä martovin korjausehdotuksia vastaan, jotka tämä ehdotti tehtäväksi porvarillisiin puolueisiin suhtautumista koskevaan bolshevikkien päätöslauselmaan toukokuun 16 (29) pnä 468
  11. Väitteitä martynovin korjausehdotuksia vastaan, jotka tämä ehdotti tehtäväksi porvarillisiin puolueisiin suhtautumista koskevaan päätöslauselmaan toukokuun 16 (29) pnä 470
  12. Valtakunnanduumaa koskevaa päätöslauselmaa laativan valiokunnan selostus toukokuun 18 (31) pnä 472
  13. Keskuskomiteaan valittujen uusintaäänestyksestä käydyn keskustelun aikana tehtyjä huomautuksia toukokuun 19 (kesäkuun 1) pnä 477
Suhtautuminen porvarillisiin puolueisiin 478–499
  I 479
  II 490
  III 496
 
Huomautuksia 501–522
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 523–534
 
Kuvat
»Zrenije» lehden 1. numeron etusivu. — V. 1907 33
»Rabotshi» lehden 2. numeron etusivu. — V. 1907 143
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »puhe toisessa valtakunnanduumassa agraarikysymyksestä. luonnos». — V. 1907 249
»Nashe Eho» lehden 2. numeron etusivu. — V. 1907 291
 
Lataa Teosten 12. osa kokonaisena