Vladimir Lenin

Teokset


Osa 11

Kesäkuu 1906 — tammikuu 1907


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 11. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1956
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1906
Aattona 1–2
Ylhäällä horjuntaa, alhaalla päättäväisyyttä 3–5
Yhtenäisyyteen! 6–9
Duuma ja kansa 10–12
Taistelu vallasta ja »taistelu» almuista 13–17
Duumaryhmämme julkilausuman johdosta 18–23
»Minkä teet, tee pian!» 24–25
Hyödyllistä polemiikkia 26–28
Nälkääkärsivien auttaminen ja duuman taktiikka 29–33
Neuvottelut ministeristöstä 34–35
Sanoma- ja aikakauslehtien parissa 36–38
Kuka kannattaa liittoja kadettien kanssa? 39–45
Kadettiduuma myöntänyt rahaa pogromimiesten hallitukselle 46–49
Kadettien säestäjät 50–54
Vieläkin duumaministeristöstä 55–59
Sanoma- ja aikakauslehtien parissa 60–62
»Puolueettomien» boikotinkannattajien virheellisiä mielipiteitä 63–68
Porvariston muistutukset ja proletariaatin taistelukutsu 69–70
Armeija ja kansa 71–73
Sanoma- ja aikakauslehtien parissa 74–75
Joukkojen järjestämisestä ja taisteluhetken valinnasta 76–79
Sanoma- ja aikakauslehtien parissa 80–81
Rohkea rynnistys ja arka puolustus 82–86
Duumapuolueet ja kansa 87–90
Taantumuksen salaliitot ja pogromimiesten uhkaukset 91–94
Duuman hajottaminen ja proletariaatin tehtävät 95–116
  I 97
  II 101
  III 104
  IV 109
  V 114
  VI 115
Valtuuskunnan lähettämisestä Viaporiin. VSDTP:n Pietarin komitean Toimeenpanevan komission päätös 117
Myrskyn edellä 118–125
Boikotista 126–133
Poliittinen kriisi ja opportunistisen taktiikan epäonnistuminen 134–149
  I 134
  II 135
  III 138
  IV 143
  V 146
Päivän tapahtumien johdosta 150–152
»Työväen edustajakokouksesta». Lyhyt huomautus 153
Moskovan kapinan opetukset 154–161
Horjuntaa taktiikan kysymyksissä 162–166
Hallituksen politiikka ja edessäoleva taistelu 167–171
Kädet irti! 172–176
Puolan sosialistisen puolueen sissiesiintymisestä 177
Bundin ja Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen yhteenliittyminen 178–179
Eserräläiset menshevikit 180–189
Uutta valtiokaappausta valmistellaan! 190–196
Sissisota 197–207
  I 197
  II 199
  III 200
  IV 206
Kysymykseen sissisodasta 208
Venäjän poliittisten puolueiden luokittelun yritys 209–215
Huomautuksia »Sotsial-demokratin» 1. numeron johdosta 216–220
Venäläinen radikaali on jälkiviisas! 221–225
Kadettien edustajakokouksen tuloksista 226–230
Poroporvarillisuutta vallankumouksellisten keskuudessa 231–241
Martovin ja Tsherevaninin esiintymisestä porvarillisessa lehdistössä 242–249
  Valhe, jota L. Martov levittää porvarillisen lehdistön välityksellä 242
  Martov ja Tsherevanin 245
  Sosialidemokraatit porvarillisissa lehdissä 247
Puolueen ylimääräisen edustajakokouksen koollekutsumisesta 250–252
Miten historiaa kirjoitetaan 253–256
Postscriptum artikkeliin »Sosialidemokratia ja vaalikampanja» 257–259
Sosialidemokratia ja vaaliliitot 261–283
  I 263
  II 264
  III 267
  IV 270
  V 273
  VI 276
Puolan, Lätinmaan, Pietarin, Moskovan, keskisen teollisuusalueen ja Volganvarren sosialidemokraattisten edustajien nimessä VDSTP:n yleisvenäläiselle konferenssille esitetty eriävä mielipide 284–285
Vetoomus valitsijoille. Luonnos 286–290
Kadettien kanssa tehtävistä blokeista 291–303
Taistelu kadettilaismielisiä sosialidemokraatteja vastaan ja puoluekuri 304–307
Miten Armavirin sosialidemokraatit käyvät vaalikamppailua? 308–309
Ketä on valittava valtakunnanduumaan? 310–315
    Mitkä ovat kolme tärkeintä puoluetta? 310
    Kenen etuja nämä kolme tärkeintä puoluetta puolustavat? 310
    Mihin nämä kolme tärkeintä puoluetta pyrkivät? 311
    Minkälaisen vapauden nämä kolme tärkeintä puoluetta haluavat antaa kansalle? 311
    Miten nämä kolme tärkeintä puoluetta suhtautuvat talonpoikien maavaatimukseen? 312
    Mitä nuo kolme tärkeintä puoluetta voivat saada aikaan, jos ne voittavat taistelun? 312
  Sosialidemokratia ja työväenpuolueet 313
    Mitkä puolueet ottavat puolustaakseen työväenluokan ja kaikkien työtätekevien etuja? 313
    Kenen etuja nämä puolueet todellisuudessa puolustavat? 314
    Kuinka järkähtämättömiä ovat nämä puolueet suuressa yleismaailmallisessa työn ja pääoman välisessä taistelussa? 314
    Mitä nämä puolueet voivat saada aikaan, jos ne saavuttavat lopulliset päämääränsä? 314
    Minkälaista vapautta nämä puolueet tahtovat kansalle nykyisessä vallankumouksessa? 315
    Miten nämä puolueet suhtautuvat talonpoikien maavaatimukseen? 315
Uusi senaatin selitys 316–324
Menshevismin kriisi 325–348
  I 325
  II 331
  III 338
  IV 343
Proletariaatti ja sen liittolainen venäjän vallankumouksessa 349–359
Eräästä bundin äänenkannattajassa julkaistusta artikkelista 360–367
Hallitus duumaa väärentämässä ja sosialidemokratian tehtävät 368–374
Poliittinen tilanne ja työväenluokan tehtävät 375–381
Työväenpuolueen tehtävät ja talonpoikaisto 382–386
Esipuhe kirjasen »W. Liebknecht. ei mitään kompromisseja, ei mitään vaalisopimuksia!» venäjännökseen 387–393
Esipuhe kirjasen »K. Kautsky. Venäjän vallankumouksen liikkeellepanevat voimat ja perspektiivit» venäjännökseen 394–400
Miten suhtaantuvat duuman vaaleihin porvarilliset puolueet ja työväenpuolue? 401–405
 
1907
Plehanov ja Vasiljev 406–412
Työväenpuolueen vaalitaistelu pietarissa 413–416
Sosialidemokratia ja duuman vaalit 417–440
  Sosialidemokratia ja vaalit Pietarissa 419
    I sosialidemokraattisen konferenssin koollekutsumisehdot ja kokoonpano 419
    II Kysymys konferenssin jakaantumisesta 426
    III Mitä merkitsee menshevikkien poistuminen konferenssista? 429
    IV Poliittiset puolueet ja edessäolevat vaalit Pietarissa 435
  Jälkisanat 438
»Kun kuulet tyhmyrin tuomion»... (Sosialidemokraattisen lehtimiehen muistiinpanoista) 441–459
 
Huomautuksia 461–480
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 481–489
 
Kuvat
Kesäkuun 24 pnä 1906 ilmestyneen »Eho» lehden 3. numeron etusivu, jossa on V. I. Leninin pääkirjoitus »kuka kannattaa liittoja kadettien kanssa?» 41
Etusivu elokuun 21 pnä 1906 ilmestyneen »proletari» lehden 1. numerosta, jossa julkaistiin V. I. Leninin kirjoitukset »Myrskyn edellä», »Boikotista» ym 119
Etusivu »Ternii Truda» viikkolehden 1. mosta vuoden 1906 joulukuun 24 pltä ja siinä julkaistu V. I. Leninin johtava artikkeli »Poliittinen tilanne ja työväenluokan tehtävät» 377
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin artikkelin »Työväenpuolueen tehtävät ja talonpoikaisto» käsikirjoituksesta. — 1906 382–383
 
Lataa Teosten 11. osa kokonaisena