Vladimir Lenin

Teokset


Osa 10

Marraskuu 1905 – kesäkuu 1906


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 10. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1956
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
 
1905
Tehtävämme ja työväen edustajain neuvosto (Kirje toimitukselle) 1–12
Puolueen reorganisoimisesta 13–23
  I 13
  II 17
  III 21
Proletariaatti ja talonpoikaisto 24–28
Puoluejärjestö ja puoluekirjallisuus 29–35
Pietarin työväen edustajain neuvoston toimeenpanevan komitean päätös marraskuun 14 (27) päivältä 1905 taistelutoimenpiteistä työnsulkua vastaan 36–37
Epäonnistunut provokaatio 38–40
Sotaväki ja vallankumous 41–44
Vaakalaudan heilahtelua 45–46
Ottakaa oppia vihollisista 47–48
Vallankumouksellinen kansliatouhu ja vallankumouksellinen toiminta 49–52
Kuoleva itsevaltius ja uudet kansanvallan elimet 53–57
Sosialismi ja anarkismi 58–61
Sosialistinen puolue ja puolueeton vallankumouksellisuus 62–70
  I 62
  II 66
Sosialismi ja uskonto 71–76
Päätöslauselma agraarikysymyksestä, tehty »enemmistön» konferenssissa tampereella  joulukuun 12–17 (25–30) pnä 1905 77–78
Vallankumouksen etapit, suunta ja perspektiivit 81–82
         
1906
Työväenpuolue ja sen tehtävät nykyisessä tilanteessa 83–86
Onko valtakunnanduumaa boikotoitava?»Enemmistön» ohjelmakanta 87–90
Valtakunnanduuma ja sosialidemokraattinen taktiikka 91–102
Nykyinen tilanne venäjällä ja työväenpuolueen taktiikka 103–110
VSDTP:n pietarin-järjestön yleiskaupunkilainen konferenssi. Helmikuun 11 (24) pnä 1906 111–114
  Puheenvuoroja kysymykseen piirtkuntajärjestön ja viipurinpuolen järjestön edustusvaltaisuudesta konferenssissa 111
  Päätöslauselma martovin ehdotusta vastaan pietarin komitean selostuksen poistamisesta päiväjärjestyksestä 112
  Päätöslauselman perustelu 113
  Ehdotus pietarin komitean selostuksen johdosta 113
  Puheenvuoro ehdotuksen puolesta 113
  Huomautus boikottitaktiikkaa koskevan päätöslauselman johdosta 113
VSDTP:n Pietarin-järjestön yleiskaupunkilainen konferenssi (ii). Helmikuun loppu (maaliskuun alku) v. 1906 115–118
  Puheenvuoroja boikottitaktiikkaa koskevan päätöslauselman puolesta 115
  Vastaväitteitä päätöslauselmaluonnoksen 3. ja 6. kohtaan tehtyjä korjausehdotuksia vastaan 116
  Puheenvuoroja päätöslauselmaluonnoksen 7. ja 8. kohtaa käsiteltäessä 116
  Kirjallinen ilmoitus konferenssin byroolle 118
  Päätöslauselma boikottitaktiikan perustelemisesta 118
Kaikille pietarin kaupungin ja ympäristön työmiehille ja työläisnaisille 119–122
VSDTP:n Pietarin-järjestön päätöslauselma boikottitaktiikasta 123–126
Venäjän vallankumous ja proletariaatin tehtävät 127–138
  I 127
  II 130
  III 135
Taktiikkaohjelmaehdotus vsdtp:n yhdistävälle edustajakokoukselle. Päätöslauselmaehdotukset VSDTP:n Yhdistävälle edustajakokoukselle 139–156
  Demokraattisen vallankumouksen nykyinen ajankohta 142
  Aseellinen kapina 144
  Partisaanitaisteluesiintymiset 146
  Väliaikainen vallankumoushallitus ja vallankumouksellisen vallan paikalliselimet 147
  Työväen edustajain neuvostot 148
  Porvarillisiin puolueisiin suhtautuminen 149
  Kansallisiin sosialidemokraattisiin puolueisiin suhtautuminen 151
  Ammattiliitot 152
  Valtakunnanduumaan suhtautuminen 153
  Puolueen järjestöperusteet 155
Työväenpuolueen agraariohjelman tarkistus 157–187
  I. Lyhykäinen kuvaus venäjän sosialidemokratian katsomusten historiallisesta kehityksestä agraarikysymyksessä 161
  II. Neljä virtausta agraariohjelmaa koskevassa kysymyksessä sosialidemokratian sisällä 166
  III. Tov. Maslovin perusvirhe 176
  IV. Agraariohjelmamme tehtävät 182
  V. Agraariohjelman luonnos 186
Esipuhe kirjasen: »K. Kautsky. ei ole enää sosialidemokratiaa!» venäjänkieliseen painokseen 188–189
Kadettien voitto ja työväenpuolueen tehtävät 191–270
  I. Mikä objektiivinen merkitys oli meidän osallistumisellamme Duuman vaaleihin? 193
  II. Ensimmäisten vaalien yhteiskunnallis-poliittinen merkitys 202
  III. Mikä se sellainen kansanvapauden puolue on? 206
  IV. Kadettiduuman osuus ja merkitys 214
  V. Kadettien omahyväisyyden mallinäyte 231
  Poikkeama. Yleistajuinen keskustelu kadettilaisten publisistien ja oppineiden professorien kanssa 235
  VI. Loppulause 264
VSDTP:n yhdistävä edustajakokous. Huhtikuun 10 (23) — huhtikuun 25 (toukokuun 8) pnä 1906 271–305
  1. Loppulausunto agraarikysymyksestä 273
  2. Loppulausunto kysymykseen nykyisestä ajankohdasta ja proletariaatin luokkatehtävistä 284
  3. Yhdistävälle edustajakokoukselle esitetty päätöslauselmaehdotus valtakunnanduumasta 287
  4. Apuselostus valtakunnanduumaan suhtautumisesta 289
  5. Puhe aseellisesta kapinasta 295
  6. Muratovin (Morozovin) korjausehdotusta puolustava puheenvuoro sosialidemokraattisesta parlamenttiryhmästä 298
  7. Eriävä mielipide VSDTP:n parlamenttiryhmää koskevassa kysymyksessä 299
  8. Päätöslauselma mandaattivaliokunnan tilivelvollisuudesta edustajakokoukselle 301
  9. Lausunto siitä, että edustajakokouksen on vahvistettava pöytäkirjat 302
  10. Kirjallinen ilmoitus edustajakokouksen 17. istunnossa 303
  11. Kirjallinen ilmoitus edustajakokouksen 21. istunnossa 304
  12. Kirjalliset ilmoitukset edustajakokouksen 26. istunnossa 305
Vetoomus puolueelle yhdistävän edustajakokouksen edustajilta, jotka ovat kuuluneet entiseen »bolshevikkien» ryhmään 306–311
Selostus VSDTP:n yhdistävästä edustajakokouksesta (Kirje Pietarin työläisille) 313–380
  I. Edustajakokouksen kokoonpano 318
  II. Byroon vaalit. Edustajakokouksen päiväjärjestys 322
  III. Agraarikysymys 324
  IV. Vallankumouksellisen ajankohdan ja proletariaatin luokkatehtävien arviointi 345
  V. Valtakunnanduumaan suhtautuminen 352
  VI. Aseellinen kapina 362
  VII. Edustajakokouksen loppu 368
  VIII. Edustajakokouksen tulokset 374
  Liite. Aineistoja VSDTP:n Yhdistävän edustajakokouksen työn arvioimista varten 380
Taistelu vapaudesta ja taistelu vallasta 381–383
Uusi nousu 384–389
Edustajakokouksen tuloksista 390–393
Duuma ja kansa 394–397
Sanoma- ja aikakauslehtien parissa 398–399
Valtakunnanduumaa koskevaan bolshevikkien päätöslauselmaan 400
Työväenryhmä valtakunnanduumassa 401–405
Organisaatiokysymyksestä 406
Puhe kansankokouksessa kreivitär paninan talossa toukokuun 9 (22) pnä 1906 407–408
  I. »Nevskaja Gazetan» lyhyt sanomalehtiselostus 407
  II. »Volna» lehden lyhyt sanomalehtiselostus 408
Päätöslauselma. Hyväksytty kansankokouksessa kreivitär Paninan talossa toukokuun 9 (22) pnä 1906 409–410
Talonpoikaisryhmä eli »Työ»-ryhmä ja VSDTP 411–414
Maakysymys duumassa 415–418
Päätöslauselma ja vallankumous 419–421
Ei maata eikä vapautta 422–423
Sosialidemokratian vaalivoitto tiflisissä 424–426
Hallitus, duuma ja kansa 427–430
Kadetit estävät duumaa kääntymästä kansan puoleen 431–432
Tinkiäkään eivät halua! 433–435
Valtakunnanduuman työläisedustajain julistuksen johdosta 436–437
Kysymys maasta ja taistelu vapaudesta 438–441
Goremykinilaiset, lokakuulaiset ja kadetit 442–443
Arvosteluvapaus ja toiminnan yhtenäisyys 444–446
Huonoja neuvoja 447–452
Juttuja ja huhuja valtakunnanduuman hajoittamisesta 453–454
Kautsky valtakunnanduumasta 455–458
Kadetit, trudovikit ja työväenpuolue 459–463
Kuinka tov. Plehanov pohtii sosialidemokratian taktiikkaa? 464–484
VSDTP:n Pietarin komitean päätöslauselma (II) suhtautumisesta valtakunnanduumaan 485–486
Duumaministeristö-tunnuksesta 487–488
Nykyisestä poliittisesta tilanteesta 489–493
Proletariaatin taktiikka ja hetken tehtävät 494–497
Saksan sosialidemokratia kadeteista 498–502
Sanoma- ja aikakauslehtien parissa 503
Ratkaiskoot työläiset 504–509
»Ei pidä katsoa ylös, vaan alas» 510–513
Taantumus aloittaa aseellisen taistelun 514–519
VSDTP:n Pietarin komitean päätöslauselma (III) duuma-ministeristöä koskevasta kysymyksestä 520–521
 
Huomautuksia 523–546
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 547–558
 
Kuvat
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Tehtävämme ja työväen edustajain Neuvosto». — Marraskuu 1905 2–3
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Vallankumouksen etapit, suunta ja perspektiivit». — 1905 79
Kansilehti V. I. Leninin kirjasesta »Työväenpuolueen agraariohjelman tarkistus». — 1906 159
Kansilehti V. I. Leninin kirjasesta »Selostus Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen Yhdistävästä edustajakokouksesta». — 1906 315
 
Lataa Teosten 10. osa kokonaisena