Vladimir Lenin

Teokset


Osa 9

Kesäkuu–marraskuu 1905


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 9. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1956.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1905
Sosialidemokratian kaksi taktiikkaa demokraattisessa vallankumouksessa 1–125
  Alkulause 3
  1. Päivänpolttava poliittinen kysymys 7
  2. Mitä antaa meille VSDTP:n III edustajakokouksen päätöslauselma väliaikaisesta vallankumoushallituksesta? 10
  3. Mitä on »vallankumouksen ratkaiseva voitto tsarismista»? 17
  4. Monarkistisen järjestelmän hävittäminen ja tasavalta 23
  5. Miten on »vallankumousta vietävä eteenpäin»? 29
  6. Miltä taholta proletariaattia uhkaa vaara joutua sidotuin käsin taisteluun epäjohdonmukaista porvaristoa vastaan? 33
  7. Taktiikka »vanhoillisten syrjäyttämiseksi hallituksesta» 47
  8. Osvobozhdenijelaisuus ja uusiskralaisuus 51
  9. Mitä merkitsee äärimmäisenä oppositiopuolueena oleminen vallankumouksen aikana? 59
  10. »Vallankumoukselliset kommuunit» ja proletariaatin ja talonpoikaiston vallankumouksellis-demokraattinen diktatuuri 62
  11. VSDTP:n III edustajakokouksen ja »konferenssin» eräiden päätöslauselmien pikavertailua 73
  12. Heikkeneekö demokraattisen vallankumouksen kantavuus, jos porvaristo siitä loittonee? 78
  13. Loppulause. Uskallammeko voittaa? 89
  Jälkisanat. Vielä kerran osvobozhdenijelaisuus, vielä kerran uusiskralaisuus 100
    I. Minkä johdosta porvarillis-liberaaliset realistit ylistävät sosialidemokraattisia »realisteja»? 100
    II. Tov. Martynov uudelleen »syventämässä» kysymystä 107
    III. Diktatuurin vulgaari-porvarillinen esitys ja Marxin mielipide siitä 115
Loppuosa kirjoitukseen »Pariisin kommuuni ja demokraattisen diktatuurin tehtävät» 126
Kansainvälisen sosialistisen toimiston sihteeristölle Brysselissä 127–131
Vallankumous opettaa 132–141
Kiukkuista voimattomuutta 142–146
Alkuperäinen variantti esipuheeksi kirjaseen »Työläiset puolueen kahtiajaosta» 147–148
Esipuhe kirjaseen »Työläiset puolueen kahtiajaosta» 149–155
Proletariaatti taistelee, porvaristo hiipii valtaan 156–165
Bulyginin duuman boikotointi ja kapina 166–174
Huomautus VSDTP:n ulkomaisten järjestöjen konferenssin päätöslauselmaan 175
Huomautus M. N. Pokrovskin kirjoitukseen »Ammatti-intelligenssi ja sosialidemokraatit» 176
»Proletarin» toimituksen vastaus toveri »työmiehen» kysymyksiin 177
»Tsaarin yhtyminen kansaan ja kansan yhtyminen tsaariin» 178–186
Mustat sotniat ja kapinan järjestäminen 187–191
Toimituksen jälkisanat kirjoitukseen »kolmas edustajakokous kaukasian menshevikkien tuomittavana» 192
Joko »liberaaliset» zemstvomiehet ottavat takapakkia? 193
Työväenluokka ja vallankumous 194–195
Alkulause kirjasen »Venäjän sosialidemokraattien tehtävät» kolmanteen painokseen 196–197
Huomautus P. Nikolajevin kirjaseen »Venäjän vallankumous» 198
Monarkistisen porvariston perässä vaiko vallankumouksellisen proletariaatin ja talonpoikaiston johdossa? 199–210
Mitä sekavimman suunnitelman mitä selvin esitys 211–213
Puolueasioidemme selostaminen kansainväliselle sosialidemokratialle 214–215
Huomautus kirjoitukseen »Venäjän finanssit ja vallankumous» 216
Sosialidemokratian suhde talonpoikaisliikkeeseen 217–225
Mitä liberaaliset porvarimme haluavat ja mitä he pelkäävät? 226–231
Itsestäänsyntymisteoria 232–237
Kirje kansainväliselle sosialistiselle toimistolle 238
Ystävykset ovat tavanneet toisensa 239–247
Väitelkää taktiikasta, mutta antakaa selvät tunnukset! 248–250
  Mitä neuvoja sosialidemokraatit antavat proletariaatille valtakunnanduuman suhteen? 249
Parlamentarismileikkiä 251–266
Liberaaliset liitot ja sosialidemokratia 267–268
Puolustuksesta hyökkäykseen 269–271
Nykyhetken johdosta 272–273
VSDTP:n pää-äänenkannattajan toimitukselta 274–275
Saksan sosialidemokraattisen työväenpuolueen Jenan edustajakokous 276–280
Ei mitään vilppiä! Voimamme on totuuden julistamisessa! Kirje toimitukseen 281–285
Niin sanotusta armenialaisesta sosialidemokraattisesta työväenjärjestöstä 286
Zemstvo-edustajakokous 287–293
Sosialismi ja talonpoikaisto 294–302
Kylläinen porvaristo ja janoava porvaristo 303–309
Tilanherrat duuman boikotoinnista 310–313
Kysymykseen puolueen yhdistämisestä 314–315
Kiukkuinen vastaus 316–317
Uusi menshevikkikonferenssi 318–319
VSDTP:n edustus kansainvälisessä sosialistisessa toimistossa 320–322
Keskusteluista lukijain kanssa 323
Veriset päivät Moskovassa 324–329
Nukkunut porvaristo ja herännyt porvaristo. Aihe kirjoitusta varten 330–331
Pietarin komitean taistelukomitealle 332–334
Poliittinen lakko ja katutaistelu Moskovassa 335–343
»Iskralaisen» taktiikan viimeinen sana eli ilveilyvaalit uutena kapinaan herättävänä vaikuttimena 344–361
Huomautus M. Borisovin kirjoitukseen »Ammatillisesta liikkeestä ja sosialidemokratian tehtävistä» 362
Trubetskoin kuoleman johdosta 363
Moskovan tapahtumien opetuksia 364–373
»Borba proletariata» 374
Ulkomainen nuoriso ja Venäjän vallankumous 377
Kirje kansainväliselle sosialistiselle toimistolle 378–379
Yleisvenäläinen poliittinen lakko 380–383
Poliittisen ryhmittymisen ensimmäisiä tuloksia 384–392
Tappion kärsineiden hysteriaa 393–395
Vallankumouksellisen Riian ultimaatumi 396–397
Klovniministerin suunnitelmat 398–399
Tilanteen kärjistyminen Venäjällä 400–401
Huomautuksia kirjoitukseen »Britannian työväenliike ja trade-unionien kongressi» 402
Voimien tasapaino 403–404
Sosialidemokraattinen sydänkäpynen 405
P. B. Axelrodin kirjasesta »Kansanduuma ja työväen edustajakokous». Kirjasen luonnos 406–409
Vallankumousarmeijan osastojen tehtävät 410–414
Liberaaliset duuma-toiveet 415–416
Vallankumouksen ensimmäinen voitto 417–424
Viimeiset uutiset 425
Nikolai Ernestovitsh Bauman 426–427
Pikkuporvarillinen sosialismi ja proletaarinen sosialismi 428–436
Ratkaisu lähenee 437–444
Lisäys V. Kalininin kirjoitukseen »Talonpoikain edustajakokous» 445
Kahden ottelun lomassa 446–455
 
Huomautuksia 457–474
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 475–482
 
Kuvat
V. I. Leninin kirjasen »Sosialidemokratian kaksi taktiikkaa demokraattisessa vallankumouksessa» kansilehti. — 1905 2–3
V. I. Leninin käsikirjoituksen »Sosialidemokratian kaksi taktiikkaa demokraattisessa vallankumouksessa» 157. sivu. — 1905 87
V. I. Leninin käsikirjoituksen »sosialismi ja talonpoikaisto» ensimmäinen sivu. — 1905 294–295
»Borba proletariata» lehden 2. numeron ensimmäinen sivu, jolla on V. I. Leninin kirjoitus »Vallankumouksellisen proletariaatin demokraattiset tehtävät». — 1905 375
 
Lataa Teosten 9. osa kokonaisena