Vladimir Lenin

Teokset


Osa 8

Tammikuu–heinäkuu 1905


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 8. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1956.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
 
1905
Itsevaltius ja proletariaatti 1–13
Proletaarien hyvistä mielenosoituksista ja eräiden intelligenttien huonoista päätelmistä 14–19
On aika lopettaa 20–24
Komiteoiden konferensseja 25
Venäjän uusi laina 26–27
A. A. Bogdanoville 28–32
Port Arthurin kukistuminen 33–41
Ei satakieltä taruilla ruokita 42–48
Kirje bolshevikkien Zürichin ryhmälle 49–51
Kirje J. D. Stasovalle ja Moskovan vankilassa oleville tovereille 52–56
Vallankumous Venäjällä 57
Työväendemokratia ja porvarillinen demokratia 58–67
Narodnikkilaisuudesta marxilaisuuteen. Ensimmäinen artikkeli 68–75
Pietarin lakko 76–79
Meikäläiset tartuffet 80–81
Vallankumouksen alku Venäjällä 82–85
Vallankumoukselliset päivät 87–110
  1. Mitä tapahtuu Venäjällä? 89
  2. Pappi Gapon 92
  3. Pietarin taistelun suunnitelma 94
  4. Lisäys artikkeliin »Pietarin taistelun suunnitelma» 97
  5. »Tsaari-isä» ja barrikadit 98
  6. Ensi askeleita 101
  7. Verisunnuntain aatto 105
  8. Surmattujen ja haavoitettujen lukumäärä 108
  9. Barrikaditaisteluja 109
Tsaarin rauha 111
Lyhyt katsaus kahtiajakaantumiseen VSDTP:ssa 112–118
  Kirje Greulichille 113
Trepov isännöi 119–122
Pietari tammikuun 9 pn jälkeen 123–124
Ensimmäisiä opetuksia 125–129
Kirje A. A. Bogdanoville ja S. I. Guseville 130–134
Kaksi taktiikkaa 135–144
Taistelusopimuksesta kapinaa varten 145–153
Onko meidän järjestettävä vallankumous? 154–163
Puolueen III edustajakokouksen koollekutsumisesta 164–166
Uusiskralaisesta leiristä 167
Kirje järjestöille Venäjällä 168–169
III edustajakokouksen päätösten yleinen suunnitelma 170–175
VSDTP:n III edustajakokouksen päätöslauselmaehdotuksia 177–183
  1. Päätöslauselma menshevikkien eli uusiskralaisten hajoittavasta käyttäytymisestä 179
  2. Päätöslauselma Plehanovin käyttäytymisestä puoluekriisin yhteydessä 180
  3. Päätöslauselma uusiskralaisten periaatteellisesta kannasta 181
  4. Päätöslauselma työläisten ja intelligenttien suhteista sosialidemokraattisessa puolueessa 182
Keskuksia koskevan sääntöjen pykälän muuttaminen 184–186
Kysymyskaavake. Puolueen III edustajakokousta varten 187–188
Esipuhe kirjaseen »poliisidepartementin johtajan Lopuhinin virkakirjelmä» 189–192
Kommuuni-aiheisen luennon jäsennys 193–196
Uusia tehtäviä ja uusia voimia 199–209
Osvobozhdenijelaiset ja uusiskralaiset, monarkistit ja girondistit 210–211
Loputtomia verukkeita 212–213
Ketä he aikovat pettää? 214–216
Proletariaatti ja porvarillinen demokratia 217–219
Proletariaatti ja talonpoikaisto 220–225
Katutaistelusta. (Kommuunin kenraalin neuvoja) 226–227
Ensimmäinen askel 228–233
Puolueohjelman historiasta 234
Agraariohjelmastamme. (Kirje III edustajakokoukselle) 235–240
Bonapartelaisten edesottamuksia 241–245
Vuoden 1789 vaiko 1848 tyyppinen vallankumous? 246–248
Puolueelle 249–250
Toinen askel 251–255
Eurooppalainen pääoma ja itsevaltius 256–263
Sosialidemokratia ja väliaikainen vallankumoushallitus 265–282
  I 267
  II 271
  III 276
  IV 278
Proletariaatin ja talonpoikaiston vallankumouksellinen demokraattinen diktatuuri 283–293
Ranskalais-venäläisiä »voitelu»-tapoja! 294–295
Omat viat toisen niskoille 296–304
Liberaalien agraariohjelma 305–312
Marx amerikkalaisesta »mustasta jaosta» 313–319
Paljastettu neuvosto 320–324
Avoin kirje VSDTP:n neuvoston puheenjohtajalle tov. Plehanoville 325–333
III edustajakokousta koskevasta kysymyksestä 334–335
Toukokuun 1 päivän lentolehtisen jäsennys 336–337
Toukokuun 1 päivä 338–341
Perustuslakibasaari 342–346
Puoluejärjestöjen kaksiviikkoisista selostuksista 347–348
VSDTP:n III edustajakokous vuoden 1905 huhtikuun 12 (25) — huhtikuun 27 (toukokuun 10) pnä 349–414
  1. Puhe edustajakokouksen laillisuudesta huhtikuun 13 (26) pnä 353
  2. Puhe Kasaanin ja Kubanin komiteain täysoikeuksisuudesta huhtikuun 14 (27) pnä 355
  3. Päätöslauselmaehdotus VSDTP:n suhteesta aseelliseen kapinaan 358
  4. Päätöslauselmaehdotus aseellisesta kapinasta 359
  5. Puhe aseellista kapinaa koskevasta kysymyksestä huhtikuun 15 (28) pnä 360
  6. Puhe aseellista kapinaa koskevasta kysymyksestä huhtikuun 16 (29) pnä 361
  7. Päätöslauselma aseellisesta kapinasta 363
  8. Puhe suhtaantumisesta hallituksen taktiikkaan kumouksen aattona huhtikuun 18 (toukokuun 1) pnä 365
  9. Lisäys päätöslauselmaan kysymyksestä joka koskee suhtaantumista hallituksen politiikkaan kumouksen aattona ja sen hetkellä 366
  10. Päätöslauselmaehdotus VSDTP:n avointa poliittista esiintymistä koskevasta kysymyksestä 367
  11. päätöslauselmaehdotus sosialidemokratian osallistumisesta väliaikaiseen vallankumoushallitukseen 369
  12. Lisäys päätöslauselmaan sosialidemokratian osallistumisesta väliaikaiseen vallankumoushallitukseen 371
  13. Selostus sosialidemokratian osallistumisesta väliaikaiseen vallankumoushall1tukseen huhtikuun 16 (toukokuun i) pnä 372
  14. Päätöslauselmaehdotus väliaikaisesta vallankumoushallituksesta 387
  15. Puhe väliaikaista vallankumoushallitusta koskevan päätöslauselman korjausehdotuksista huhtikuun 19 (toukokuun 2) pnä 389
  16. Selostus talonpoikaisliikkeen tukemista koskevasta päätöslauselmasta huhtikuun 19 (toukokuun 2) pnä 391
  17. Päätöslauselmaehdotus talonpoikaisliikkeen tukemisesta 396
  18. Puhe työläisten ja intelligenttien suhteita sosialidemokraattisissa järjestöissä koskevasta kysymyksestä huhtikuun 20 (toukokuun 3) pnä 398
  19. Päätöslauselmaehdotus työläisten ja intelligenttien suhteista sosialidemokraattisissa järjestöissä 400
  20. Huomautus käsiteltäessä päätöslauselmaa työläisten ja intelligenttien suhteista sosialidemokraattisissa järjestöissä huhtikuun 22 (toukokuun 5) pnä 402
  21. Puhe työläisten ja intelligenttien suhteita sosialidemokraattisissa järjestöissä koskevan päätöslauselman käsittelyjärjestyksestä huhtikuun 22 (toukokuun 5) pnä 403
  22. Puhe puoluesääntöjen käsittelyn yhteydessä huhtikuun 21 (toukokuun 4) pnä 404
  23. Puhe puoluesääntöjen 9. §:n sanamuodosta huhtikuun 21 (toukokuun 4) pnä 406
  24. Puhe sopimuksen solmimisesta sosialistivallankumouksellisten kanssa huhtikuun 23 (toukokuun 6) pnä 407
  25. Puhe keskuskomitean toimintaselostuksen johdosta huhtikuun 25 (toukokuun 8) pnä 412
  26. Päätöslauselma edustajakokouksen pöytäkirjojen julkaisemisesta 413
  27. Päätöslauselmaehdotus kaukasian tapahtumien johdosta 414
Poliittisia sofismeja 415–423
Tiedoitus venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen III edustajakokouksesta 424–430
Edustajakokouksen konstituoimisesta 431–432
Kolmas edustajakokous 433–440
Voittoisa vallankumous 441–442
Politiikan sekoittamisesta pedagogiikan kanssa 443–446
Kirje kansainväliselle sosialistiselle toimistolle 447
Vanhoillisen porvariston neuvoja 448–451
Väliaikaisesta vallankumoushallituksesta 453–474
  Ensimmäinen artikkeli. Plehanovin historiallinen selitys 455
  Toinen artikkeli. Ainoastaanko alhaaltakäsin vai sekä alhaalta- että ylhäältäkäsin? 466
Perinpohjainen tappio 475–479
Vallankumoustaistelu ja liberaalinen meklaus 480–488
Juutalaisille työläisille 489–492
Uusi vallankumouksellinen työväenliitto 493–505
Vallankumouksellisen proletariaatin demokraattiset tehtävät 506–513
Porvariston petturuuden ensi askeleita 514–520
Valkohansikkaisia »vallankumousmiehiä» 521–526
Avoin kirje »Leipziger Volkszeitungin» toimitukselle 527–529
Kuva väliaikaisesta vallankumoushallituksesta 530–532
Proletariaatin taistelu ja porvariston renginpalvelukset 533–539
Kolmas askel taaksepäin 540–550
Kansainväliselle sosialistiselle toimistolle 551–552
Kolme perustuslakia eli kolme valtiorakenteen muotoa 553–555
Vallankumousarmeija ja vallankumoushallitus 556–564
Venäjän tsaari etsii suojaa omaa kansaansa vastaan Turkin sulttaanilta 565–569
Porvaristo hieroo kauppoja itsevaltiuden kanssa, itsevaltius hieroo kauppoja porvariston kanssa 570–572
 
Huomautuksia 573–588
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 589–599
         
Kuvat
Bolshevistisen »Vperjod» lehden 1. numeron etusivu, tammikuun 4 pnä 1905 (joulukuun 22 pnä 1904), jossa julkaistiin V. I. Leninin artikkeli »Itsevaltius ja proletariaatti» 3
V. I. Leninin käsikirjoituksen »Uusia tehtäviä ja uusia voimia» ensimmäinen sivu. — V. 1905 197
V. I. Leninin »Proletariaatin ja talonpoikaiston vallankumouksellinen demokraattinen diktatuuri» kirjasen kansilehti. VSDTP:n Kaukasian Liiton julkaisu. — V. 1905 285
Kansilehti kirjasta »VSDTP:n III sääntömääräinen edustajakokous. Pöytäkirjojen täydelliset tekstit». Keskuskomitean julkaisu, Geneve, v. 1905 351
Bolshevistisen »Proletari» lehden vuoden 1905 toukokuun 27 (14) pn 1. numeron etusivu, jolla julkaistiin V. I. Leninin artikkeli »Tiedoitus Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen III edustajakokouksesta» ja edustajakokouksen tärkeimmät päätöslauselmat 425
 
Lataa Teosten 8. osa kokonaisena