Vladimir Lenin

Teokset


Osa 7

Syyskuu 1903 — joulukuu 1904


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 7. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1955.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1903
Kertomus VSDTP:n II edustajakokouksesta 1–20
Myttyyn meni! 21–26
Suunnitelma vallankumouksellisen nuorison tehtäviä koskevista kirjeistä 27–28
Vallankumouksellisen nuorison tehtävät. Ensimmäinen kirje 29–43
Puolueen toinen edustajakokous. Kirjoituksen suunnitelma 44–45
Maksimimäärä julkeutta ja minimimäärä logiikkaa 46–52
Luonnos opposition jäsenille osoitetusta keskuskomitean ja pää-äänenkannattajan toimituksen vetoomuksesta. Variantti 53–54
Venäjän vallankumouksellisen sosialidemokratian ulkomaisen liigan II edustajakokous lokakuun 13–18 (26–31) pnä 1903 55–71
  1. Ennakkohuomautuksia selostukseen VSDTP:n II edustajakokouksesta lokakuun 13 (26) pnä 57
    I 57
    II 57
    III 58
    IV 58
  2. Selostus VSDTP:n II edustajakokouksesta lokakuun 14 (27) pnä 59
  3. Ilmoitus Martovin selostuksen johdosta lokakuun 15 (28) pnä 70
  4. Puhe liigan säännöistä lokakuun 17 (30) pnä 71
Antamatta jäänyt ilmoitus 72–76
Ilmoitus puolueen neuvoston jäsenen ja pää-äänenkannattajan toimituksen jäsenen toimesta eroamisesta 77
Bundin asema puolueessa 78–89
Narodnikkilaismielinen porvaristo ja hämmentynyt narodnikkilaisuus 90–98
VSDTP:n pää-äänenkannattajan toimitukselle 99
Julkaisematon ilmoitus 100
Kirje »Iskran» toimitukselle 101–105
Miksi erosin »Iskran» toimituksesta? Kirje »Iskran» toimitukselle 106–112
VSDTP:n keskuskomitean kirje ulkomaisen liigan hallinnolle, puolueen avustusryhmille ja kaikille ulkomailla oleville puolueen jäsenille 113–116
Huomautuksia uuden »Iskran» asenteesta 117–118
 
1904
Alkulause kirjaseen »Kirje toverille organisaatiotehtävistämme» 119–120
Jälkisanat kirjaseen »Kirje toverille organisaatiotehtävistämme» 121–126
Puolueen jäsenille. Vetoomuksen luonnos 127–130
VSDTP:n neuvosto tammikuun 15–17 (28–30) pnä 1904 131–174
  1. tammikuun 15 (28) pnä esitetty päätöslauselmaehdotus toimenpiteistä rauhan palauttamiseksi puolueessa 133
  2. tammikuun 17 (30) pnä esitetty keskuskomitean edustajain eriävä mielipide 136
  3. päätöslauselmaehdotus puolueen III edustajakokouksen koollekutsumisesta tammikuun 17 (30) pnä 140
  4. tammikuun 17 (30) pnä esitetyt päätöslauselmaehdotukset 141
    I 141
    II 141
    III 141
  5. Puheet toimenpiteistä rauhan palauttamiseksi puolueessa tammikuun 15 (28) pnä 142
    I 142
    II 143
    III 146
    IV 147
    V 150
  6. Puheet toimenpiteistä rauhan palauttamiseksi puolueessa tammikuun 16 (29) pnä 152
    VI 152
    VII 156
    VIII 159
    IX 163
  7. Puheet puolueen III edustajakokouksen koollekutsumisesta tammikuun 17 (30) pnä 166
    I 166
    II 166
    III 167
  8. Puheet puoluekirjallisuuden julkaisemisesta tammikuun 17 (30) pnä 168
    I 168
    II 171
    III 173
    IV 174
Puolueelle. Vetoomuksen luonnos 175–179
»Iskran» toimituksesta eroamisen syistä 180–185
Toukokuun 1 päivä. Lentolehtisen luonnos 186–189
Askel eteenpäin, kaksi askelta taaksepäin. (Kriisi puolueessamme) 191–410
  Alkulause 193
  a) Edustajakokouksen valmistelu 197
  b) Ryhmittymien merkitys edustajakokouksessa 199
  c) Edustajakokouksen alku. — Välikohtaus Organisaatiokomitean vuoksi 203
  d) »Juzhnyi rabotshi» ryhmän hajallelaskeminen 211
  e) Välikohtaus kielten tasa-arvoisuuden vuoksi 214
  f) Agraariohjelma 221
  g) Puolueen säännöt. Tov. Martovin luonnos 229
  h) Väittelyt sentralismista ennen iskralaisten keskuudessa tapahtunutta kahtiajakaantumista 238
  i) Sääntöjen ensimmäinen pykälä 243
  j) Väärä syytös opportunismista ja siitä viattomasti kärsimään joutuneet 265
  k) Säännöistä käydyn keskustelun jatkuminen. Neuvoston kokoonpano 276
  l) Säännöistä käydyn keskustelun loppu. Keskusten kooptaatio. »Rabotsheje Delon» edustajain poistuminen 281
  m) Vaalit. Edustajakokouksen loppu 295
  n) Yleiskuva edustajakokouksessa käydystä taistelusta. Puolueen vallankumouksellinen ja opportunistinen siipi 321
  o) Edustajakokouksen jälkeen. Kaksi taistelutapaa 336
  p) Pienten ikävyyksien ei saa antaa häiritä suurta iloa 354
  r) Uusi »Iskra». Opportunismi organisaatiokysymyksissä 365
  s) Yhtä ja toista dialektiikasta. Kaksi kumousta 395
  Liite. Välikohtaus tov. Gusevin ja tov. Deutschin välillä 401
Kirje keskuskomitean jäsenille 411–415
Keskuskomitean kolmen jäsenen ilmoitus 416–417
Puolueelle. Vetoomuksen luonnos 418–419
VSDTP:n neuvosto toukokuun 31 (kesäkuun 13) pnä ja kesäkuun 5 (18) pnä 1904 421–430
  1. Puheet puolueidenvälisesta konferenssista toukokuun 31 (kesäkuun 13) pnä 423
    I 423
    II 425
  2. Puheet komiteoihin kooptoimisesta ja keskuskomitean oikeudesta nimittää niihin uusia jäseniä kesäkuun 5 (18) pnä 426
    I 426
    II 427
    III 428
  3. Puhe sanomalehdestä »Rassvet» kesäkuun 5 (18) pnä 430
Mihin me pyrimme? (Puolueelle) 431–440
Puolueelle 441–449
Viidelle keskuskomitean jäsenelle. Venäjälle 450–451
Kirje keskuskomitean asiamiehille ja VSDTP:n komiteoiden jäsenille, jotka ovat ilmaisseet kannattavansa puolueen II edustajakokouksen enemmistöä 452–453
Kirje Gleboville (V. A. Noskoville) 454–461
Askel eteenpäin, kaksi askelta taaksepäin. N. Leninin vastaus Rosa Luxemburgille 462–473
Palvelushaluinen liberaali 474–477
Esipuhe N. Shahovin kirjaseen »taistelu edustajakokouksen puolesta» 478
Tiedoitus enemmistökomiteain byroon muodostamisesta. Luonnos 479–483
Zemstvokamppailu ja »Iskran» suunnitelma 485–507
  I 489
  II 493
  III 498
  IV 504
Referaatin teesit puolueen sisäisestä tilanteesta. Referaattini teesit 511–512
Kirje tovereille. (Puolueen enemmistön äänenkannattajan ilmestymisen johdosta) 513–518
Ilmoitus ja asiakirjoja keskuselinten erkaantumisesta puolueesta 519–529
  Liite 526
Tiedoitus organisaatiokomitean muodostamisesta ja Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen III sääntömääräisen edustajakokouksen koollekutsumisesta 530–532
 
Huomautuksia 533–550
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 551–558
 
Kuvat
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Kertomus VSDTPn II edustajakokouksesta». — 1903 3
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Puolueen Neuvoston istunnossa tammikuun 17 (30) pnä 1904 esitetty Keskuskomitean edustajain eriävä mielipide» 137
Kansilehti V. I. Leninin kirjasta »Askel eteenpäin, kaksi askelta taaksepäin». — 1904 192–193
V. I. Leninin teoksen »Askel eteenpäin, kaksi askelta taaksepäin» käsikirjoituksen 71. sivu. — 1904 241
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Tiedoitus Enemmistökomiteain Byroon muodostamisesta». — 1904 481
V. I. Leninin käsikirjoitus »Referaatin teesit puolueen sisäisestä tilanteesta». — 1904 509
 
Lataa Teosten 7. osa kokonaisena