Vladimir Lenin

Teokset


Osa 6

Tammikuu 1902 — elokuu 1903


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 6. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1955.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1902
Aineistoa VSDTP:n ohjelman laatimista varten 1–62
  Huomautuksia Plehanovin ensimmäiseen ohjelmaluonnokseen 3–10
  Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen ohjelmaluonnos 11–17
  Kolme korjausta ohjelmaluonnokseen 18
  Huomautuksia Plehanovin toiseen ohjelmaluonnokseen 21–41
  Lausunto Plehanovin toisesta ohjelmaluonnoksesta 42–44
  Huomautuksia komission ohjelmaluonnokseen 45–57
  Lisähuomautuksia komission ohjelmaluonnokseen 58–60
    Lisäys luokkataistelua koskevaan kysymykseen 59
  Korjaus ohjelman agraariosaan 61–62
Vararikon merkkejä 63–69
Venäjän taloudellisesta elämästä 70–80
  1. Säästökassat 71
»Iskran» toimituksen selostus VSDTP:n komiteoiden neuvottelukokoukselle (konferenssille) 81–90
  (NB) Päätöslauselman alustelma 89
Venäjän sosialidemokratian agraariohjelma 91–133
  I 93
  II 95
  III 100
  IV 103
  V 107
  VI 109
  VII 115
  VIII 125
  IX 129
  X 131
Kirje zemstvomiehille 134–142
»Borba» ryhmästä 143
Kirje »Pohjoiselle liitolle». Huomautuksia »Pohjoisen liiton» ohjelmaan 144–154
Miksi sosialidemokratian on julistettava päättävä ja säälimätön sota sosialistivallankumouksellisille? 155–159
Kaksi kirjettä I. I. Radtshenkolle 160–169
  I 160
  II 166
Vallankumouksellista seikkailupolitiikkaa 170–191
  I 170
  II 180
Kirje Moskovan komitealle 192–194
Esipuhe kirjasen »Venäjän sosialidemokraattien tehtävät» toiseen painokseen 195–200
Uuden lakkolain ehdotelma 201–210
Kirje »Juzhnyi rabotshin» toimitukselle 211–213
Kirje toverille organisaatiotehtävistämme 215–235
Poliittinen taistelu ja politikointi 236–244
Mielenosoituksista 245
Vulgääri sosialismi ja narodnikkilaisuus sosialistivallankumouksellisten henkiinherättelemänä 246–253
Sosialidemokraattisen liikkeen tehtävistä 254–255
Perusteesi eserriä vastaan 256–260
Uusia tapahtumia ja vanhoja kysymyksiä 261–267
Keskikoulujen oppilaille 268
»Svoboda» ryhmästä 269–270
Katkelma kirjoituksesta eserriä vastaan 271–272
Ehdotelma Venäjän organisaatiokomitean julistukseksi liigalle, liitolle ja bundin ulkomaiselle komitealle 273
Kysymykseen VSDTP:n komiteoiden ja ryhmien selostuksista puolueen yleiselle edustajakokoukselle 274–284
  I. Työväenliike, sen historia ja nykyinen tila 276
  II. Paikallisten sosialististen kerhojen historia, sosialidemokraattien ilmaantuminen, suuntataistelu heidän keskuudessaan 277
  III. Paikallisen komitean, paikallisten ryhmien ja kerhojen organisaatio 278
  IV. Paikallisen työn luonne, sisältö ja laajuus 279
  V. Suhtautuminen muiden rotujen ja kansallisuuksien vallankumouksellisiin (varsinkin sosialidemokraattisiin) ryhmiin 281
  VI. Kirjapainot, kuljetus ja työn konspiratiivinen turvaaminen
  VII. Yhteydet ja toiminta muiden väestökerrosten keskuudessa, paitsi työväenluokkaa 282
  VIII. Ei-sosialidemokraattisten vallankumouksellisten ja oppositiovirtausten tila ja suhtautuminen niihin 283
 
1903
Moskovan zubatovilaisia Pietarissa 285–290
Tiedotus »organisaatiokomitean» muodostamisesta 291–294
Eräitä mietelmiä 7 ts. 6 f:n kirjeen johdosta 295–301
Bundin ilmoituksen johdosta 302–308
Armenian sosialidemokraattien manifestista 309–312
Tarvitseeko juutalainen proletariaatti itsenäistä poliittista puoluetta 313–318
Marxilaisia mielipiteitä agraarikysymyksestä Euroopassa ja Venäjällä 319–329
  Luentojen ohjelma 323
  Ensimmäisen luennon konsepti. Yleistä teoriaa 324
  Kapitalistisen maanviljelyksen herruudesta. Maakorko 325
Itsevaltius horjuu 330–335
Hra Struve oman avustajansa paljastamana 336–343
Maalaisköyhälistölle. Selitys talonpojille siitä, mitä sosialidemokraatit tahtovat 345–417
  1. Kaupunkilaistyöläisten taistelu 349
  2. Mitä sosialidemokraatit tahtovat? 351
  3. Rikkaus ja kurjuus, omistajat ja työläiset maaseudulla 361
  4. Minne keskitalonpojan on mentävä? Omistajien ja rikkaiden puolelle vaiko työläisten ja omistamattomien puolelle? 375
  5. Mitä parannuksia sosialidemokraatit pyrkivät saamaan koko kansalle ja työläisille? 383
  6. Mitä parannuksia sosialidemokraatit pyrkivät saamaan kaikille talonpojille? 392
  7. Luokkataistelu maaseudulla 408
  »Iskra» lehden ja »Zarja» aikakauslehden yhteisesti ehdottama Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen ohjelma 415
Les beaux esprits se rencontrent. [Venäjäksi likipitäen: свой своему поневоле брат (oma on omalle tahtomattaankin veli)] 418–422
Vastaus ohjelmaluonnoksemme arvosteluun 423–437
Kansallisuuskysymys ohjelmassamme 438–447
Eserriä vastaan tähdätyn artikkelin jäsennys 448–449
VSDTP:n II edustajakokous 17. (30.) heinäkuuta — 10. (23.) elokuuta 1903 451–493
  1. Päätöslauselmaehdotus mielenosoituksista 453
  2. Päätöslauselmaehdotus bundin paikasta puolueessa 454
  3. Päätöslauselmaehdotus suhteesta opiskelevaan nuorisoon 455
  4. Päätöslauselmaehdotus puoluekirjallisuudesta 456
  5. Pikku päätöslauselmien luonnoksia 457–458
    Taloudellinen taistelu 457
    Toukokuun 1 päivä
    Kansainvälinen kongressi
    Terrori 458
    Propaganda
    Voimien jaottelu
  6. Päätöslauselmaehdotus lehden julkaisemisesta lahkolaisia varten 459
  7. VSDTP:n sääntöjen luonnos 460
  8. Päätöslauselmaluonnokset, joita er esitetty edustajakokoukselle 463–465
    Bundin eroaminen 463
    Erilliset ryhmät 464
    Sotaväki
    Talonpoikaisto
  9. Ensimmäinen puhe edustajakokouksen päiväjärjestystä koskevasta kysymyksestä heinäkuun 18 (31) pnä 66
  10. Toinen puhe edustajakokouksen päiväjärjestystä koskevasta kysymyksestä heinäkuun 18 (31) pnä 467
  11. Puhe organisaatiokomitean toimintaa koskevasta kysymyksestä heinäkuun 18 (31) pnä 468
  12. Puhe puolan sosialidemokraattien osallistumisesta edustajakokoukseen heinäkuun 18 (31) pnä 469
  13. Puhe bundin paikasta vsdtp:ssa heinäkuun 20 (elokuun 2) pnä 470
  14. Puhe puolueen ohjelmaa koskevasta kysymyksestä heinäkuun 22 (elokuun 4) pnä 473
  15. Selostus puolueen säännöistä heinäkuun 29 (elokuun 11) pnä 476
  16. Ensimmäinen puhe agraariohjelman käsittelyn yhteydessä heinäkuun 31 (elokuun 13) pnä 477
  17. Toinen puhe agraariohjelman käsittelyn yhteydessä elokuun 1 (14) pnä 480
  18. Kolmas puhe agraariohjelman käsittelyn yhteydessä elokuun 1 (14) pnä 482
  19. Neljäs puhe agraariohjelman käsittelyn yhteydessä elokuun 1 (14) pnä 483
  20. Ensimmäinen puhe puolueen sääntöjen käsittelyn yhteydessä elokuun 2 (15) pnä 484
  21. Toinen puhe puolueen sääntöjen käsittelyn yhteydessä elokuun 2 (15) pnä 485
  22. Puhe »1skran» toimituksen vaalien yhteydessä elokuun 7 (20) pnä 489
  23. Puhe suhteesta opiskelevaan nuorisoon elokuun 10 (23) pnä 493
Reformien aikakausi 494–501
Bundin natsionalismin viimeinen sana 502–505
Martovin ristiriitoja ja mutkia 506
 
Huomautuksia 507–526
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 527–536
 
Kuvat
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Venäjän Sosialidemokraattisen Työväenpuolueen ohjelmaluonnos». — 1902. 2–3
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta, joka sisältää huomautukset Plehanovin toiseen ohjelmaluonnokseen. — 1902 19
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Venäjän sosialidemokratian agraariohjelma». — 1902 92–93
Kansilehti V. I. Leninin kirjasesta »Kirje toverille organisaatiotehtävistämme». — 1904 217
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Kysymykseen VSDTP:n komiteoiden ja ryhmien selostuksista puolueen yleiselle edustajakokoukselle». — Joulukuu 1902 — tammikuu 1903 274–275
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Marxilaisia mielipiteitä agraarikysyinyksestä Euroopassa ja Venäjällä». — 1903 321
Kansilehti V. I. Leninin kirjasesta »Maalaisköyhälistölle». — 1903 347
Luokkaryhmittymien mukainen maa-alalaskelma, jonka V. I. Lenin teki valmistellessaan kirjastaan »Maalaisköyhälistölle». — 1903 362–363
 
Lataa Teosten 6. osa kokonaisena